arrow_back

Ook de Barones krijgt experimentstatus, huurders behouden opgebouwde inschrijftijd


Dat we verkeren in een wooncrisis is inmiddels algemeen bekend. Bij huurwoningen is de wachttijd voor woningzoekenden opgelopen tot 7 à 8 jaar. Grote groepen mensen staan in de wachtrij voor een woning en sommige groepen raken nu extra in de knel.

Om die reden heeft Woonforte besloten het kantoorpand aan de Prinses Margrietlaan te transformeren tot een appartementencomplex, “De Barones”. In het appartementencomplex komen verschillende type woningen. Het zijn allemaal sociale huurwoningen, bedoeld voor starters tot en met 27 jaar en herstarters (gescheiden ouder met kinderen). “Vooral deze groepen hebben nu veel moeite om een woning te vinden. Zij hebben last van de wooncrisis”, aldus Woonforte.

Doorstroming

Om de doorstroming op deze locatie op gang te houden wil het college een huurexperiment instellen voor De Barones. Dit houdt in dat huurders die een vast huurcontract tekenen, hun inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland niet verliezen. 

“Voor de woningen aan De Barones is door Woonforte en de gemeente de wens geuit om huurders vaste huurcontracten, en daarmee zekerheid te geven. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat huurders hun opgebouwde inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland behouden”, meldt het college.

“Huurders die een woning accepteren op de locatie De Barones kunnen, wanneer zij hun opgebouwde inschrijftijd behouden, sneller doorstromen naar een andere beter passende sociale huurwoning. Dit draagt bij aan het doel van het experiment Barones, namelijk woningen voor inwoners die nu onvoldoende kans maken op de woningmarkt”, aldus het college.

De verwachting is dat de appartementen in juni 2023 zullen worden opgeleverd. Het is op dit moment nog niet mogelijk om je in te schrijven op de woningen in De Barones.Reacties