arrow_back

“Opvoeden, opgroeien en jeugdhulp in Alphen aan den Rijn”


“Robin van Heusden was bij de raadsvergadering van vrijdag 23 april jl. Namens de fractie van Nieuw Elan mede-indiener van de motie “Opvoeden, opgroeien en jeugdhulp in Alphen aan den Rijn”
 
De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
 
De strekking van de motie is dat de gemeenteraad voor de komende aanbesteding een goede visie wilt hebben die gedeeld en gedragen wordt door alle aanbieders.
 
“ We zien als gemeenteraad dat er meer samenwerking tussen de aanbieders en hulpverleners noodzakelijk en zien ook dat er een verdiepingsslag nodig is voor het lokale belang. Daarom willen we als gemeenteraad een manifest opstellen naar voorbeeld van de gemeente Delft. Het manifest is dan het uitgangspunt voor de uitvoering.
 
Daarnaast willen we als raad gesprekken tussen de maatschappelijke organisaties en inwoners in de wijken.
 
Een belangrijk thema is normaliseren en demedicaliseren. Ook moeten er leertafels komen over vijf thema's, om als gemeenteraad meer informatie te krijgen.
 
Naar aanleiding van een bijeenkomst op 27 maart is onder aanvoering van collega raadslid Maurits de Vries een motie opgesteld waarin wordt verwoord hoe de gemeenteraad tot een betere visie voor een beter beleid wil komen.


Reacties

Locatie