arrow_back

Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) heeft een nieuw bestuur


Met ingang van het nieuwe jaar is het bestuur van de stichting OSO (Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties) gewijzigd. Eind 2020 zijn vier bestuursleden namelijk afgetreden. De voorzitter van het nieuwe bestuur is Kees Slingerland.

De vier bestuursleden die eind 2020 zijn afgetreden zijn Cil Wigmans, Gerard Ammerlaan, Wim van der Tang en Annemiek Gramsma. De nieuwe samenstelling van het OSO-bestuur bestaat uit voorzitter Kees Slingerland (lid KBO-Alphen), plaatsvervangend voorzitter Dick Tempelaar (voorzitter PCOB), secretaris Roy Wijnberg (lid ASVA), penningmeester Dirk Spronk (penningmeester KBO-Alphen), tweede penningmeester Peter Dobbe (voorzitter ASVA), Lyda de Jong voor Zorg & Welzijn (lid ASVA), bestuurslid Ingrid Rogaar (voorzitter KBO-Boskoop) en bestuurslid Hans Zaunbrecher (FNV Senioren).

De stichting OSO is er voor alle ouderen in de gemeente Alphen aan den Rijn. “Het doel is samenwerking en overleg tot stand brengen, gemeenschappelijk met elkaar optrekken gericht op beleid, het geven van gevraagd en ongevraagd advies, het onderhouden van contacten met gemeente en instanties om gezamenlijk de belangen van ouderen te behartigen, en het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten met name voor kadervorming en voorlichting”, zegt voorzitter Kees Slingerland.

OSO-Alphen heeft twee permanente commissies: de commissie Wonen met als voorzitter Kees Slingerland (dubbelfunctie) en de commissie Zorg & Welzijn, waarvan Lyda de Jong de voorzitter is. Daarnaast kent OSO-Alphen nog verschillende actieve werkgroepen.Reacties