arrow_back

PLEYN 68 DEFINTIEF TOEKOMSTPROOF


23 april heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bijdrage voor geluidswerende maatregelen voor buurthuis Pleyn68. Daarmee komt een langlopend traject teneinde.

Buurt- en dorpshuizen toekomst bestendig te maken. Dat was het uitgangspunt waarin onder andere nieuwbouw, verbouw en verplaatsing van activiteiten een belangrijke rol spelen. Vanwege woningbouwontwikkeling “Nieuw Rein” is een onderzoek ingesteld naar de akoestische situatie van het buurthuis Pleyn68. Daarnaast is op verzoek van Pleyn68 onderzoek gedaan naar een haalbare exploitatie. De afgelopen periode heeft daarvoor het nodige overleg plaatsgevonden.

Peter Versteeg, woordvoerder namens Nieuw Elan: “Één en ander heeft geresulteerd in een overeenstemming met Stichting Buurthuis Groenendijk over de financiering en uitvoering van geluidwerende maatregelen. De geluidwerende maatregelen zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de huidige maximale geluidwaarden van Pleyn68. En dat leidt weer tot een goede woon- een leefomgeving voor de nieuwbouw en ook voor de bestaande woningbouw in Groenendijk.”

“Pleyn68 heeft een belangrijke functie in Groenendijk en is in de praktijk al jarenlang het “huis van de buurt”. Mede op aandringen van de gemeenteraad is een uitzondering gemaakt voor een éénmalige bijdrage voor de te nemen geluidwerende maatregelen” aldus Versteeg.

Een mooi voorbeeld van lokale daadkracht en samenwerking tussen de verschillende partijen.Reacties

Locatie