arrow_back

Raad springt in de bres voor groene hart koerier


Op 17 december werden beide moties voor de Groene Hart Koerier behandeld in de raad. “Als één ding duidelijk werd is het dat de groene Hart Koerier door de meeste partijen werd gezien als een belangrijk drager en verspreider van de “week in beeld”, gezien de steun voor de beide moties. Maar de Groene Hart Koerier doet meer. De Groene Hart Koerier verspreidt het lokale nieuws en zorgt voor de sociale samenhang in de dorpen en tussen de dorpen onderling” aldus Versteeg, woordvoerder van Nieuw Elan.

Waarom dan toch twee moties als we het zo eens zijn met elkaar?

Versteeg vervolgt: “In de motie van de PvdA en mede-indieners staan een aantal aandachtspunten benoemd. De fractie van Nieuw Elan heeft deze aandachtspunten zelf niet kunnen constateren, ook is onze fractie niet bekend met het programma van eisen, beoordelingscriteria, gunningscriteria en dergelijke. Een goede afweging van de aandachtspunten uit de motie is dan ook niet mogelijk. Dit is nu precies de reden waarom de fractie van Nieuw Elan met een eigen motie komt om de continuïteit van de Groene Hart Koerier te borgen”. De fractie van NE kan de motie van de PvdA en mede-indieners daarom niet steunen. Wel riep Versteeg op om, afhankelijk van de reactie van de wethouder, de indieners van de motie van de PvdA om de motie van NE en mede-indieners te steunen om te voorkomen dat de Groene Hart Koerier met lege handen blijft staan.

Waaruit bestaat de motie van Nieuw Elan en mede-indieners?

Onderzoek hoe de “week in beeld’ toch kan worden gepubliceerd in de Groene Hart Koerier, door met partijen in overleg te treden. Wij begrijpen dat dit een aangelegenheid is van RODI Groep en de Groene Hart Koerier maar zou het zeer op prijsstellen als de gemeente dit gesprek zou willen faciliteren. Laten we vooral niet vergeten dat de Groene Hart Koerier een vrijwilligersorganisatie is.

Onderzoek de mogelijkheden van een meerjarige subsidie zodat de continuïteit van de lokale nieuwsvoorziening in het verzorgingsgebied van de Groene Hart Koerier op peil blijft en dit belangrijke werk kan worden voortgezet door de Groene Hart Koerier. Indien noodzakelijk door de betreffende dienstverlening door de Groene Hart Koerier aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang gezien door de ogen van de Groene Hart Koerier of Algemeen Sociaal Maatschappelijk Belang door de ogen van onze inwoners.

Alle redelijke inspanningen te verrichten in dit kader, zodat de kwaliteit van de lokale nieuwsvoorziening in op peil blijft en binnen twee maanden terug te koppelen aan de raad of zoveel eerder als mogelijk.

Waarom een schorsing?

Versteeg: “Tijdens de raadsvergadering van vrijdagavond werd duidelijk dat, bij stemming, de stemmen zouden staken (het aantal stemmen voor is dan gelijk aan het aantal stemmen tegen). Uiteindelijk streven de beide indieners van de moties de continuïteit na van de Groene Hart Koerier. Dit was niet in het belang van de Groene Hart Koerier. Tijdens de schorsing hebben de beide indieners met elkaar verkend welke gezamenlijke punten er waren en waar overeenstemming over kon worden bereikt. Het gevolg was dat men over zijn eigen schaduw heen moest stappen in het belang van de Groene Hart Koerier. Dit heeft tot nieuw inzicht geleid. De motie van de PvdA zou worden aangehouden en er zou een oproep volgen om de motie van Nieuw Elan te steunen. Chapeau voor de PvdA en mede-indieners die hiermede het belang van de Groene hart Koerier onderschreven.

Wat heeft de gemeenteraad besloten?

Doordat de motie van Nieuw Elan brede steun kreeg ligt er een duidelijke opdracht aan het college. Het behouden en borgen voor meerdere jaren van de Groene Hart Koerier in de dorpen.Reacties