arrow_back

Raadsvoorstel Verkeersoplossingen aangenomen met motie en amendement Nieuw Elan


De fractie van Nieuw Elan heeft samen met andere partijen een amendement ingediend om de korte termijnmaatregelen uit het raadsvoorstel “Variant Zuidwestelijk wijkontsluiting” aan te scherpen. Ook werd een motie van Nieuw Elan en andere partijen om de (middel)lange termijn maatregelen naar voren te halen bijna raadsbreed aangenomen.

Na de vele insprekers en bezoeken aan de inwoners heeft de fractie van Nieuw Elan de balans opgemaakt. Communicatie, participatie en een tunnel zijn onderwerpen die in al die gesprekken natuurlijk veelvuldig werden genoemd. Soms lukt het niet om in een raadsvoorstel dat allemaal op te nemen. Daarom werd het initiatief genomen voor een amendement – aanvulling op of wijziging van het voorstel - waarin sommige korte termijnmaatregelen zijn aangescherpt en een motie waarin aanvullende maatregelen zijn opgenomen.

Peter Versteeg van Nieuw Elan hierover: “het betreft hier de korte termijnmaatregelen voor Hazerswoude Dorp om de verkeersoverlast terug te dringen, ondersteund door een amendement waarin Nieuw Elan samen met andere benadrukt dat de ligging van de nieuwe lokale wegen, de aantakking op de bestaande wegen en benodigde aanpassingen aan de bestaande wegen samen met de inwoners wordt vorm gegeven. En ook om snelheidsbeperkende maatregelen en het weren van vracht- en landbouwverkeer. Nieuw Elan vindt het belangrijk dat bewoners zich hierover kunnen uitspreken. Verder roepen we op om zo veel mogelijk rechts- en linksaf bewegingen te behouden op het kruispunt en dan vooral de rechtsaf beweging voor het verkeer dat vanuit noordelijke richting komt.”

Versteeg vervolgt: “Voor de (middel)lange termijnmaatregelen hebben we als Nieuw Elan samen met andere een motie ingediend waarin de fractie het college oproept in overleg te gaan met de provincie om samen met de inwoners onderzoek te doen naar een onderdoorgang, tunnelbak, of tunnel bij het kruispunt in Hazerswoude Dorp. Belangrijk is daarbij vooral dat we de provincie verzoeken het onderzoek in tijd naar voren te halen. Het afwaarderen van de N209 maakt ook onderdeel uit van deze oproep. Daarbij gaat het dan om maatregelen die het minder aantrekkelijk maken voor mensen die niet in Hazerswoude Dorp hoeven te zijn om voor die weg te kiezen. Eerder is al besloten om aan te dringen op een tweede oeververbinding in Boskoop, omdat ook dat een belangrijke oplossing is voor het toenemende verkeer in Hazerswoude Dorp uit het zuidoosten.”

De wethouder was blij met de steun vanuit de raad. De uiteindelijke stemming leverde een nagenoeg raad brede steun op. “Niet kiezen was voor Nieuw Elan geen optie,” aldus Versteeg. “Als we als raad geen keuze hadden gemaakt, zou de provincie zijn eigen voorstel gaan uitvoeren en zit je niet meer aan het stuur. Wij blijven de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen.”Reacties

Locatie