arrow_back

Rabobank Groene Hart Noord investeert 170.000 euro in lokale samenleving


Rabobank Groene Hart Noord heeft in 2020 via haar Coöperatief Dividend ruim € 170.000 geïnvesteerd in de lokale leefomgeving. Maatschappelijke initiatieven in de gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn die zijn ontstaan in coronatijd kregen steun. Ook heeft de bank het afgelopen jaar het verenigingsleven in de regio Groene Hart Noord ondersteund vanuit Rabo ClubSupport en Verenigingsondersteuning. 

2020 was een bewogen jaar. Covid-19 domineerde de samenleving, de klanten en de bank. De coronacrisis zorgde voor een extra behoefte aan steun voor ondernemers, verenigingen en stichtingen, maar ook voor gezinnen en doelgroepen die een steuntje in de rug nodig hadden. Zo hielp Rabobank Groene Hart Noord stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem, Swiffershoeve uit Nieuwe Wetering en stichting !Triggr uit Ter Aar hun activiteiten coronaproof voort te zetten. Samen met hun partners zoals ondernemersverenigingen steunden zij ondernemers met hun kennis en netwerken.

“Ondanks dat we het afgelopen jaar minder fysiek aanwezig waren door het niet doorgaan van fysieke evenementen en netwerkbijeenkomsten, staat onze bank nog steeds midden in de samenleving. We hebben nauwe contacten met onze partners zoals de gemeenten, ondernemersverenigingen en het verenigingsleven om te kijken wat juist wél kan in deze tijd. Dankzij het bundelen van krachten met vele partners uit de stad ontstaan er mooie initiatieven voor de regio Groene Hart Noord waar we best trots op mogen zijn”, aldus Wim Nobel, directievoorzitter Rabobank Groene Hart Noord.

Een club is meer dan een club

Met Rabo ClubSupport ondersteunden we ook het afgelopen jaar het Nederlandse verenigingsleven. Landelijk werd voor bijna € 15 miljoen geïnvesteerd in clubs en verenigingen om ze sterker en toekomstbestendiger te maken. Juist ook in deze tijd is deze impuls gewenst. In de regio Groene Hart Noord ontvingen 126 verenigingen en stichtingen een bijdrage van Rabobank Groene Hart Noord, waarbij Hospice Amandi uit Kaag en Braassem het hoogste bedrag heeft opgehaald dankzij de vele stemmen van Rabobank-leden. Daarnaast ondersteunt Rabobank samen met NOC*NSF acht verenigingen uit de drie gemeenten in een 1-op-1 begeleidingstraject om de vereniging toekomstbestendig te maken.

Duurzaam ondernemen

Ondanks dat ondernemers voor enorme uitdagingen kwamen te staan, zijn er ook verschillende innovatieve initiatieven gestart. Zo werden tijdens het programma Food Forward vier businessmodellen bedacht die de voedselketen verder kunnen verkorten en verduurzamen. Via het online webinar Duurzaam Wonen hebben we klanten en niet-klanten geïnspireerd over energiezuiniger wonen.

Lees meer over maatschappelijke initiatieven in de regio Groene Hart Noord
Lees meer over maatschappelijke initiatieven in de rest van Nederland.Reacties

Locatie