arrow_back

Sociaal beleid met Nieuw Elan aan de lokale knoppen


Sociaal beleid met Nieuw Elan aan de knoppen

Als je aan Nieuw Elan denkt, gaat dat meestal over wonen en sport. Dat heeft te maken met onze wethouders die vaak in het nieuws komen met deze onderwerpen. Maar: Nieuw Elan is ook heel sterk als het aankomt op welzijn, zorg en sociaal beleid.

Binnen de gelederen houdt een aantal raadsleden de vinger aan de pols als het om ‘sociaal’ gaat. Er zijn twee raadsleden al jaren zeer actief om de ‘zachte’ kant van de samenleving zo goed mogelijk op de rit te krijgen voor de inwoners van Alphen aan den Rijn. Dat werk wordt grotendeels achter de schermen gedaan.

Petra Hoogenes is eigenaar van een re-integratie bedrijf. Zij heeft vele jaren  haar deskundigheid ingebracht in de raadswerkgroep Sociaal Domein, waar de regelgeving voor het sociale beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn wordt vastgesteld. Robin van Heusden doet dat vanuit zijn achtergrond in de zorg als leidinggevende bij zorginstelling Ipse de Bruggen. Nog niet zolang geleden is er een derde raadslid met een sociale achtergrond bijgekomen. Fatima Achahboun coacht op de werkvloer inwoners om opnieuw deel te gaan nemen aan de maatschappij.

Alles ‘om de hoek’

Nieuw Elan wil nog steeds een basisziekenhuis in Alphen-Stad. Dat is een lange termijn project, maar het is zeker niet vergeten. Juist bij een toenemend aantal ouderen is zo’n ziekenhuis ‘om de hoek’ belangrijk. Ook de huisartsenpost in Alrijne Alphen moet blijven, dat is prettiger voor iedereen, in de stad, in de dorpen en in het buitengebied.

Wijkvoorzieningen en buurthuizen zijn heel belangrijk voor samen zijn. Activiteiten ‘om de hoek’ voorkomen eenzaamheid, bieden ondersteuning en geven zin aan een leven. Ze zijn er voor inwoners in een kwetsbare situatie, voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, maar ook voor gewone mensen die gewoon een bakkie willen doen met anderen uit de buurt of het dorp. Heel mooi is dat veel activiteiten door vrijwilligers worden begeleid en dat ook zij daarmee zin uit hun leven halen.

Ook voor ouderen

In een vergrijzende samenleving is er een grote groep vitale inwoners die niet meer aan het werk is, maar wel gewoon wil deelnemen aan de samenleving. Voor deze groep vraagt Nieuw Elan aandacht.

Naast seniorenwoningen en faciliteiten voor vitaal ouder worden, denkt Nieuw Elan aan:

  • het realiseren van een nieuwe serviceflat
  • integrale aandacht voor betaalbaarheid van wonen en zorg voor senioren
  • aandacht voor zingeving.

Ook zet Nieuw Elan in op samenwerking met de belangenorganisatie voor ouderen, OSO, om een pakket maatregelen samen te stellen om eenzaamheid tegen te gaan.

Jeugd heeft toekomst

Er zijn teveel kwetsbare kinderen in Alphen aan den Rijn, omdat het systeem armoede creëert in plaats van oplost. Dit veroorzaakt veel uitdagingen. Nieuw Elan wil daarom:

  • prioriteit geven aan preventieve sociale interventies in samenwerking met onderwijs, sport en cultuur, bedrijfsleven en andere organisaties
  • investeren in vroegtijdige interventies en uitgebreidere integrale ondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen
  • dat jeugdzorg niet stopt bij 18 jaar en er een goede overdracht is naar Wmo of WLZ

Voor jongeren is het lastig om aan goede huisvesting, een goede opleiding, een goede stageplek of een goede baan te komen. Zij trekken om een van deze redenen vaak naar een grote stad. Nieuw Elan wil al dit talent echter behouden voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Nieuw Elan wil daarom meer aandacht voor:

  • jongerenhuisvesting
  • openbaar vervoer
  • onderwijs
  • stage en werkervaringsplekken.

Goed voor iedereen!

Nieuw Elan heeft als uitgangspunt dat iedereen voor zichzelf moet kunnen zorgen en daar ook een eigen verantwoordelijkheid voor draagt. Aan de andere kant kan niet iedereen voor zichzelf zorgen en dan hebben wij de plicht om de juiste hulp te bieden. Nieuw Elan zet zich daarom in voor een vitale samenleving, inclusie en het bevorderen van saamhorigheid met oog voor jong en oud. Want dát is goed voor iedereen!Reacties