arrow_back

Verder zoeken naar bestemming Oude Raadhuis met bidbook


Er wordt al een tijdje naar een nieuwe bestemming voor het Oude Raadhuis aan het Burgemeester Visserpark gezocht. De Alphense raad wil dat de bestemming cultureel-maatschappelijk is en dat het gebouw in eigendom van de gemeente blijft. Nu is er een bidbook om de invulling in een stroomversnelling te brengen.

Er waren wel enigszins vage plannen voor het herbestemmen van het Oude Raadhuis. Initiatieven om er appartementen of een hotel van te maken hebben het niet gehaald. Het beoogde popmuseum kreeg de financiën niet rond. Eventueel zou de huidige gebruiker, de muziekschool, kunnen blijven maar zij gebruikt niet het hele pand. Kortom: er is van alles de revue gepasseerd maar tot het slaan van spijkers met koppen kwam het niet.

Om de zaken vlot te trekken is er een plan gemaakt in verschillende stappen:

  • Atelier sessies voor goede ideeën
  • Bidbook met het DNA
  • Masterplan met randvoorwaarden
  • Markt invulling
  • Ontwerp plan

Donderdag 16 september werd het bidbook aan de raadscommissie gepresenteerd. Daarmee is de huidige stand van zaken tussen het bidbook en het masterplan.

Bidbook

De externe begeleider bij het maken van het bidbook is Aat Vos. Hij vertelde bevlogen over de mogelijkheden die het Oude Raadhuis biedt. Om te beginnen heeft de locatie veel meer potentie dan invulling met een muziekschool. "Het is een gunstig gelegen monumentaal pand met de uitstraling van dorpse chic", aldus Vos.
Vos ziet een mix van verschillende programma’s voor zich als invulling waardoor een bruisende culturele plek ontstaat:

  • Commerciële functie, bijvoorbeeld horeca
  • Culturele functie, bijvoorbeeld museum, ateliers, cursusruimten of muziek
  • Publieke functie, denk aan de Trouwzaal

Wat nu?

Wethouder Erik van Zuylen begrijpt de stappen om de zaak vlot te trekken en wil ook de volgorde aanhouden. Maar: "We zijn al zolang bezig dat het college heeft besloten om het uitwerken van de randvoorwaarden in het masterplan en het zoeken van marktpartijen in één keer te doen."
Bij de zoektocht wordt een dubbeling van bestaande functies in theaters, bibliotheek en buurthuizen vermeden. Ook wordt aandacht geschonken aan de staat van onderhoud en aan aanpassingen zoals aanbrengen van isolatie en bijvoorbeeld een goede lift en vluchtroutes voor alle vier de verdiepingen.Reacties