arrow_back

Voedselbankproject PI Alphen genomineerd voor Ab Harrewijn Prijs 2020


Het voedselbankproject van gedetineerden uit PI Alphen aan de Rijn is één van de genomineerden voor de Ab Harrewijn Prijs 2020. 

Geert Rozema, rooms-katholiek geestelijk verzorger in PI Alphen en facilitator van het project, is vorig jaar met een groep gedetineerden begonnen met het inzamelen van levensmiddelen voor de lokale voedselbank. De betrokken gedetineerden gingen aan de slag door anderen in de PI op de actie te wijzen en aan te sporen om producten voor dit doel te bestellen of gemist kunnen worden, opzij te zetten. Sindsdien zijn al heel wat kratten met houdbare producten aan de voedselbank gedoneerd.

Solidariteit

In de gevangenis van Alphen leefde vorig jaar, na het uitbreken van de coronacrisis, bij veel gedetineerden de behoefte om mensen die het extra moeilijk hebben een steuntje in de rug te geven. Rozema: “Dit is een teken van solidariteit van mensen die zich aan de rand van de samenleving bevinden met andere mensen die op hun manier ook aan de rand van de samenleving staan.”

De inzameling, die vier keer per jaar plaatsvindt, wordt niet alleen gedragen door christenen, maar ook door moslims, hindoestanen, niet-gelovigen en joodse gedetineerden. Hun motivatie: “Velen van ons weten goed hoe het is om buiten met weinig rond te moeten komen. Dat geldt vaak ook voor onze partners en kinderen. Juist daarom moeten we solidair zijn. Deze actie geeft ons de mogelijkheid om onze menselijkheid te laten zien en iets positiefs te doen voor een ander.”

Bezoek van de bisschop van Rotterdam

Eerder deze maand was de bisschop van het bisdom Rotterdam te gast in PI Alphen om een Elisabethcertificaat uit te reiken aan de gedetineerden van het voedselbankproject. Dit certificaat is een erkenning voor hun inzet om minder bedeelden buiten de muren te helpen. De bisschop was zichtbaar geraakt door dit project. “Jullie betekenen als mensen iets voor andere mensen en laten met dit project inderdaad jullie hart spreken. Elke stap die je zet is een bouwsteen om de wereld een stukje beter te maken. En de stap die jullie met z’n allen zetten is echt fantastisch. We zijn als bisdom dan ook erg trots op de giften die jullie geven aan de minder bedeelden.”

Ab Harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs wordt sinds 2003 ieder jaar uitgereikt aan een persoon of groep die zich heeft ingezet voor de rafelranden van de samenleving. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag, in te zeten voor het bekroonde initiatief. De uitreiking van de prijs vindt zaterdagmiddag plaats. 

Donatie aan voedselbank  PI alphen stapels 29 mei 2020.jpgReacties

Locatie