arrow_back

Voor nu inzetten op verbeteren van afval verwerken


In de gemeente Alphen aan den Rijn blijft de scheiding van afval achter bij de doelstelling van de gemeenteraad. Wethouder Erik van Zuylen probeert met een voorstel voor een verbeterproces het tij te keren. Er wordt ingezet op verschillende maatregelen. De wethouder balanceert daarbij tussen effectief beleid en kostenbeheersing.

De doelstelling van 100 procent afvalscheiding in 2025 is onhaalbaar. Deze zal door de raad moeten worden bijgesteld. Voor de lange termijn vinden de politieke partijen diftar, per zak of hoeveelheid restafval betalen, geen oplossing. Daarom wordt gekeken naar nascheiding, scheiden na het ophalen van al het afval. Er zijn op het gebied van nascheiding belangrijke ontwikkelingen gaande, vandaar dat de wethouder deze ontwikkelingen op de voet volgt.

Ondertussen ligt er voor nu het voorstel Verbeterproces Grondstoffen op tafel. Dit is een pakket van maatregelen vooral gericht op de korte termijn. Een aantal maatregelen op een rij:

  • extra containers PMD, papier en GFT op verzoek
  • vaker legen van papiercontainers
  • bijplaatsen van containers waar nodig
  • uitrollen van wormenhotels voor GFT
  • twaalf keer gratis aanbieden bij Ecopark, daarna is het tarief € 14,95 per keer
  • meer inzet op opruimen zwerfvuil
  • meer controle op dumpingen
  • steekproeven op bedrijfsafval in Ecopark

Daarnaast is het heel belangrijk om het afvalprobleem samen met de inwoners aan te pakken. Daarom wordt ingezet op participatie en communicatie.

Van Zuylen wil vooral meer ideeën ophalen bij inwoners en bij andere gemeenten: "We zijn bijvoorbeeld aan het kijken hoe een mobiel inzamelpunt bij andere gemeenten werkt en we hebben concrete opties uit de inwonersenquête meegenomen, zoals vaker papier ophalen."
Het kostenplaatje is een punt van zorg, maar: "Daar komen we op terug."Reacties