arrow_back

Voortaan ook kiezen voor ja/ja sticker


De brievenbussen kunnen, als het aan de Alphense gemeenteraad ligt, voortaan worden voorzien van een ja/ja sticker. Daarmee geeft de bewoner aan graag al het drukwerk te ontvangen.

Tot nu toe zijn de mogelijkheden een nee/nee en een ja/nee sticker. De nee/nee geeft aan geen ongeadresseerde reclame-uitingen te willen ontvangen en ook geen huis-aan-huisbladen. De nee /ja geeft aan geen ongeadresseerd drukwerk te blieven, maar wel de huis-aan-huisbladen.

Met een ja/ja komt er dus een derde meer positieve optie.
Alhoewel? Eigenlijk is het de bedoeling om of een ja/ja sticker te hebben of helemaal niets. Bij helemaal geen sticker wordt er geen ongeadresseerd drukwerk in de bus gegooid. Is de ja/ja opgeplakt dan komt alles gewoon in de brievenbus.

De Alphense gemeenteraad, met tegenstemmen van Nieuw Elan, heeft donderdag 15 oktober besloten om te laten onderzoeken of de ja/ja sticker ingevoerd kan worden in de gemeente. Inmiddels zijn er al gemeenten, waaronder Amsterdam, die op deze manier met drukwerk omgaan en ook juridisch is er geen vuiltje aan de lucht volgens de Hoge Raad.

Wethouder Erik van Zuylen ziet voor- en nadelen aan het systeem. Als voordeel ziet hij dat er fors op papier bespaard wordt. "Het nadeel is dat dit ook economisch iets betekent voor bedrijven maar ook voor bezorgers."
De wethouder wil aan het gevraagde onderzoek ook een participatietraject koppelen en meldt bij voorbaat dat een en ander ook verwerkt moet worden in de Afvalstoffenheffing.Reacties