arrow_back

Wat heeft Nieuw Elan bereikt voor de inwoners?


Wat heeft Nieuw Elan bereikt voor de inwoners?

Nieuw Elan heeft de afgelopen jaren veel bereikt voor de inwoners van Alphen aan den Rijn. Ook voor organisaties en ondernemers én voor de hele gemeente zijn mooie zaken in gang gezet.

Om meteen maar even een greep te doen uit wat er onder meer op de kaart is gezet onder aanvoering van Nieuw Elan:

 • anderhalf uur gratis parkeren in het Stadshart
 • onderzoek naar een tunnel of tweede brug bij Boskoop
 • onderzoek naar een tunnelbak in Hazerswoude-Dorp
 • renovatie Lage Zijde naar een goed einde
 • renovatie Aarhof in gang gezet
 • transformatie Rijnhaven-Oost naar wonen en werken
 • bouw van veel woningen in de stad en in de dorpen, waaronder een groot aandeel sociale huur
 • opzetten van Alphen Marketing, Centrummanagement en EDBA
 • Vitaliteit op de agenda van ‘iedereen’
 • substantiële bijdrage aan Erfgoedfonds
 • Alleen windmolens plaatsen op locaties waar draagvlak is, anders niet
 • gemeentelijk vastgoed duurzaam maken

Naast in het oog springende zaken is achter de schermen ook hard gewerkt aan minder zichtbare dossiers. Zo heeft Petra Hoogenes een groot aandeel in het hervormen van het Sociaal Domein door het inbrengen van haar deskundigheid. En is er veel invloed van Peter Versteeg, als voorzitter van de raadswerkgroep Verkeer Boskoop-Hazerswoude, op de gewenste lokale maatregelen.

Behalve het maken van een goede visie op bewegen en vitaliteit heeft Gert-Jan Schotanus als wethouder ook een aantal hoofdpijndossiers tot een bevredigend einde gebracht. De Alphense zwembaden en het Hippisch Centrum kunnen de komende jaren goed functioneren en er zijn plannen in de maak voor Racketcentrum Nieuwe Sloot.

Woningbouw

Onder leiding van wethouder Gerard van As is de woningbouw behoorlijk verbeterd. Hij maakt zich sterk voor sociale woningbouw en voor bouwen voor mensen met een middeninkomen, zonder daarbij te vergeten dat het vaak de dure woningen zijn die een groot project moeten betalen. Inmiddels heeft de gemeente een goede visie op woningbouw in de toekomst met oog voor groen, milieu en voldoende woningen in de dorpen en aan de randen van de stad. Van As wil zijn werk de komende jaren voortzetten en strijdt voor bebouwen van Noordrand en Gnephoek om de lokale woningnood definitief de wereld uit te werken.

Wie betaalt dat?

Onder alle besluiten van het college van burgemeester & wethouders en van de gemeenteraad zit natuurlijk een financiële component. Als goede voornemens niet betaalbaar zijn, lukken ze niet. Als de financiën op orde zijn en de economie gesteund wordt, dan is dat voldoende voor een goed resultaat. Daarom houdt Robert Blom voor Nieuw Elan altijd een oogje, of twee, in het zeil als het over geld gaat.

Nieuwe stijl

Kenmerkend voor de stijl van Nieuw Elan is om vooral initiatieven vanuit inwoners, organisaties en ondernemers verder te helpen. Dat hoeft niet gepaard te gaan met veel kabaal. Het gaat juist om goede gesprekken met initiatiefnemers, bewoners van een gebied, ondernemers in een sector of op een bedrijventerrein. Kortom: gesprekken met de mensen die betrokken zijn bij hun eigen woon- en werkomgeving!Reacties

Locatie