arrow_back

Wel oeververbinding maar geen extra weg


Woensdag 1 december luisterde de Alphense politiek naar insprekers die een tweede oeververbinding tussen Alphen en Boskoop wel zien zitten, maar een extra weg van Boskoop naar de N11 niet. Donderdag 2 december debatteren de politieke partijen onderling over een pakket aan maatregelen om het gebied in het zuiden van de gemeente beter te ontsluiten.

Omdat er zoveel omwonenden en belanghebbende organisaties hun zegje willen doen, luisterde de Alphense politiek woensdagavond naar hen. Er blijkt een opvallende eensgezindheid over de noodzaak van een tweede oeververbinding bij Boskoop over de Gouwe.
De voorkeur gaat duidelijk uit naar een tunnel. Deze is aanzienlijk duurder om aan te leggen dan een brug, maar gaat wel bijna twee keer zolang mee en is goedkoper in onderhoud. Ook is een tunnel veiliger en beter voor de doorstroming van zowel wegverkeer als verkeer op het water.
Iedereen is ook blij met de plannen voor de Bodegravenboog. Deze verbinding tussen N11 en A12 verbetert de doorstroming van doorgaand verkeer.

Veel insprekers zijn een stuk minder te spreken over een nieuwe weg aan de westkant van de Gouwe. Het tracé is altijd schadelijk voor het natuurgebied Zaanse Rietveld tussen Alphen-Stad en Boskoop. Bovendien is, volgens een aantal insprekers, de weg tussen Boskoop en de N11 een tijdelijke oplossing en dus zonde van het geld. Ook wordt gewezen op het verschuiven van de problematiek van verkeer door Boskoop naar verkeer door bedrijventerrein De Schans in Alphen-Stad (foto).

Advies

De gemeenteraad moet binnenkort besluiten om het advies over de mogelijke oplossingen voor de verkeersafwikkeling in het zuidelijk deel van de gemeente. Het advies bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Onderzoek naar de Bodegravenboog
  • Onderzoek naar een tweede oeververbinding over de Gouwe
  • Onderzoek naar een aantal varianten voor een nieuwe weg tussen Boskoop-noord en de N11
  • Verbeteren van fietsroute Alphen-Gouda en Gouda-Bodegraven
  • R-net haltes tussen Alphen en Gouda
  • Maatregelen voor betere doorvaart van scheepsverkeer op de Gouwe
  • Lokale maatregelen om Hazerswoude-Dorp te ontlasten

Donderdag 2 december spreken de politieke partijen over de mogelijke oplossingen voor de afwikkeling van het verkeer in het zuidelijk deel van de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze raadscommissievergadering is online te volgen via de gemeentelijke website.Reacties