arrow_back

Werken aan nieuwe Erfgoedvisie voor Alphen aan den Rijn


Er wordt hard gewerkt aan het schrijven van een nieuwe Erfgoedvisie voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Het plan is om binnenkort met een startnotitie te komen en na het kerstreces mag de gemeenteraad besluiten of de visie goed is.

Wethouder Erik van Zuylen staat onder druk om de nieuwe Erfgoedvisie voor de verkiezingen goed af te leveren. De Cultuurvisie was een proces van jaren en die visie is verschillende keren door de culturele sector én de gemeenteraad naar de prullenbak verwezen. Alleen al daarom is het zaak om het met de Erfgoedvisie in een keer goed te doen.

Startpunt in het proces waren gesprekken door de erfgoedambtenaren met erfgoedpartners en het inventariseren van wat er aan beleidsstukken is. Belangrijk zijn onder meer de Cultuurhistorische waardenkaart uit 2019 en de Erfgoedverordening 2021.
Het beoogde eindpunt is een Erfgoedvisie die door de Alphense gemeenteraad wordt goedgekeurd en bij voorkeur omarmd.

Nieuwe visie

In de nieuwe visie gaat het om beschermen, stimuleren, verbinden en beleven. En, er moet focus worden aangebracht. Doel is om het erfgoed beter op de kaart te zetten.
"Het gaat om de identiteit, geschiedenis en uitstraling van de gemeente", aldus Van Zuylen tijdens de informatiemarkt op donderdag 16 september. "Belangrijk is nu om de meerwaarde voor inwoners tot haar recht te laten komen. Ik zie dan ook heel graag inbreng van inwoners in de Erfgoedvisie."

Alphens erfgoed

Het Alphense erfgoed is heel divers, vooral door het lange verleden. Alphen-Stad heeft een uitgebreide Romeinse, vooral militaire, geschiedenis. Boskoop heeft haar roots in de veenontginningen uit de twaalfde en dertiende eeuw. Verschillende dorpskernen zijn beschermd. Langs de rivieren zijn van oudsher buitenplaatsen van rijke stedelingen, maar ook is er een een industrieel verleden met scheepswerven en pannenbakkerijen. En in de hele gemeente zijn belangrijke monumenten te vinden.Reacties