arrow_back

Wethouder Gerard Van As overhandigt 1e sleutel aan bewoners Zaagmolenweg.


Op 1 november 2023 heeft Nieuw Elan Wethouder Gerard Van As, in samenwerking met Monique Brewster, directeur van Woonforte, de eerste sleutel overhandigd van tijdelijke woningen aan de Zaagmolenweg.

Deze woningen zijn met name bedoeld voor starters die in de regio gaan wonen. Woonforte heeft in totaal 91 van zulke woningen gerealiseerd, waarvan 73 specifiek bestemd zijn voor jongeren tot 28 jaar en herstarters. Dit initiatief komt als een respons op de toenemende moeilijkheden die deze groepen ondervinden bij het vinden van geschikte woonruimte.

Wat bijzonder is aan deze woningen, is dat ze bijna volledig in de fabriek zijn vervaardigd en daarna kant-en-klaar zijn vervoerd. Dit heeft als groot voordeel dat de woningen zeer snel gereed waren voor bewoning. Deze woningen zullen naar verwachting 15 tot 20 jaar aan de Zaagmolenweg blijven staan en kunnen daarna eventueel worden verplaatst.

De belangstelling voor deze woningen was overweldigend. Er was met name veel vraag naar studio's, twee- en driekamerwoningen. In totaal hebben ongeveer 2500 woningzoekenden gereageerd op deze woningen.

Gerard Van As benadrukt hoe essentieel het is om te blijven investeren in de bouw van woningen, gezien de grote vraag. Het huidige project toont aan dat er innovatieve oplossingen zijn die bijdragen aan het verminderen van het woningtekort.Reacties