arrow_back

Wim Bloothoofd nieuwe voorzitter van Nieuw Elan


Wim Bloothoofd nieuwe voorzitter van Nieuw Elan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 27 januari jl. is Wim Bloothoofd benoemd tot nieuwe partijvoorzitter. Wim is de opvolger van Stef Wulff die besloot in november de voorzittershamer vanwege drukke werkzaamheden over te dragen

Wim is geen onbekende en heeft in het verleden meerdere bestuursfuncties gehad binnen Nieuw Elan waarvan enkele jaren als partijvoorzitter. Het bestuur wordt compleet gemaakt door Harold Simonis en Simone Giezen.

Een bericht van de kersverse voorzitter:

Allereerst wil ik de leden bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven. Het is de tweede keer dat ik tot voorzitter ben gekozen. Ik wil Stef bedanken voor zijn inzet over de laatste vijf jaren als voorzitter. Ik meen het oprecht als ik zeg dat het een voorrecht is om bestuurslid/partijvoorzitter van Nieuw Elan te zijn.

Voorafgaand aan het aannemen van het voorzitterschap zijn er gesprekken geweest over de “weg” die wij naar de toekomst gaan volgen. Ik heb hierover een (klein) rapport geschreven onder het motto “Nieuw Elan met elan naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022”. Want wat staat ons te wachten? Hoe moeten we daar mee omgaan?

Uitgangspunt is een optimale samenwerking te creëren binnen de diverse disciplines van Nieuw Elan, met als doel het optimaal laten functioneren van de partij. Het resultaat zal moeten zijn, dat Nieuw Elan bij de gemeenteraadsverkiezing van 2022 opnieuw de grootste partij van de gemeente Alphen aan den Rijn wordt. Hiervoor zullen diverse zaken en taken in onderling overleg moeten worden uitgevoerd. Dat was gelukkig ook het oordeel van ons hoogste orgaan namelijk de Algemene Ledenvergadering van Nieuw Elan.

Bij het opstellen van mijn gedachten en voorstellen heb ik het beleidsplan 2018-2022 als uitgangspunt genomen. Naast dit uitgangspunt heb ik ook inzicht gegeven in mijn ideeën over de invulling van de kerntaken van het bestuur en de uitvoering daarvan.

Meerdere taken dienen door meer vrijwilligers te worden ingevuld. In het huidige beleidsplan staat dan ook; “Naast waar wij voor staan, hebben wij als vereniging een aantal doelstellingen die wij met elkaar willen realiseren”. Daarom zal de eerste actie het verder uitbouwen van een sterke organisatie zijn.
Nieuw Elan bestaat uit:
- leden
- bestuur
- commissies (werkgroepen)
- leden van het College van B&W
- fractieleden.

In het dagelijks bestuur is Harold Simonis (tijdelijk) aangesteld als penningmeester. We gaan daarom nog op zoek naar een vaste invulling. Bovendien willen we het bestuur nog met twee personen uitbreiden en gaan we op zoek naar extra mensen voor de uitvoering van de vele activiteiten.

Eén van de nieuwe bestuursfuncties betreft logischerwijs “Vrijwilligerszaken”. We gaan het zo opzetten dat iedereen die wil helpen om Nieuw Elan ook in de toekomst sterk te houden ook een eigen taak heeft. De inzet van onze vrijwilligers is heel belangrijk voor Nieuw Elan en dit zal zeker niet minder worden.

Wij zijn een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Voor de een is dat door van alles te organiseren en voor de ander juist de gezelligheid en het persoonlijke contact of de inhoudelijke en politieke kant. Maar dat gaat niet vanzelf, daar werken we met z’n allen hard aan.

En ook mooi, de Verkiezingscampagne 2022 komt eraan. Ook daarvoor hebben we natuurlijk weer veel hulp bij nodig. Er is altijd wel wat dat het beste bij iemand past en juist dan neemt het  enthousiasme toe. Wij helpen onze vrijwilligers om het vele werk ook écht goed te kunnen uitvoeren en als er een wens voor een training, dan hebben we ervaren mensen die daarbij kunnen helpen.

Juist in deze lastige tijden van COVID-19 zien we hoe belangrijk goede communicatie is. Wij houden onze vrijwilligers op de hoogte van ontwikkelingen en zorgen voor terugkoppeling. Logisch, maar ook dat gat natuurlijk niet vanzelf. Daar heeft het bestuur een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in. Zodra het weer kan en mag gaan we natuurlijk ook weer de bekende  sociale momenten organiseren.

Het bestuur en de fractie hebben nog meer plannen, maar voor nu hoop ik dat u een kleine inzage heeft gekregen waar we ons dagelijks voor in zullen zetten. En zoals gezegd is uw hulp daarbij van groot belang. Doe mee, “alle beetjes helpen”. Stuur een mailtje naar het secretariaat en geef aan wat u als vrijwilliger zou willen bijdragen aan Nieuw Elan. Als u niet precies weet waarmee u zou kunnen helpen laat dat dan ook even weten. We vinden samen vast wel een leuke activiteit.

Want mijn motto is; “Samen werken, WERKT”.

Wim Bloothoofd
Voorzitter Nieuw ElanReacties

Locatie