arrow_back

Zorgappartementen van de baan, zestig huurappartementen voor de vrije sector op plek Salvatorikerk en uitvaartcentrum


Drie jaar geleden werd een exploitatieovereenkomst voor de locatie aan de Salvatorikerk en het naastgelegen voormalige uitvaartcentrum. Door de veranderende marktomstandigheden is het toenmalige plan financieel echter niet meer haalbaar. Het nieuwe plan? Zestig huurappartementen voor de vrije sector.

De locatie ligt op de hoek van de Prins Bernhardlaan en de Willem de Zwijgerlaan. Het plan voorzag oorspronkelijk in de bouw van 27 zorgappartementen voor Martha Flora en 35 reguliere koopappartementen. Het gewijzigde bouwplan omvat zestig huurappartementen voor de vrije sector.

Huurwoningen

“De panden staan te verloederen. Met het aangepaste bouwplan wordt na jaren van leegstand eindelijk een gebouw gerealiseerd die recht doet aan deze prominente plek. De huurappartementen voorzien in de behoefte van het tekort aan woningen in de krappe woningmarkt”, aldus de gemeente.

Naar verwachting kent 10 procent van de huurwoningen een huurniveau onder de maximale grens van middel-dure huur. Dit is door de gemeente Alphen aan den Rijn vastgesteld in de doelgroepenverordening. In het woningbouwprogramma wordt echter niet voorzien in de vereiste 25 procent sociale huurwoningen. Hiervoor wordt een bijdrage gedaan aan het Verveningsfonds sociale woningbouw. De gemeente en Bogor Bouwontwikkeling hebben hier al overeenstemming over bereikt.

Verplaatsen beschermwaardige boom

Binnen het exploitatiegebied staat een beschermwaardige boom. Voor de verplaatsing van deze boom is een verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd door tree-o-logic, waaruit blijkt dat de boom verplaatsbaar is. De boom wordt voor rekening van Bogor Ontwikkeling verplaatst conform het advies zoals opgenomen in het onderzoek, inclusief een nazorgperiode van drie tot vijf jaar zoals in het advies beschreven.Reacties