arrow_back

Zorgwoningen en huur middenklasse op Nuon-terrein


Op de locatie waar voorheen het Nuon-gebouw stond, wordt zo snel mogelijk begonnen met de bouw van een appartementencomplex. Hierin komen 121 woningen: 63 zorgwoningen en 58 huurwoningen in de prijsklasse 750 tot 950 euro. De ontwikkelaar is Green Real Estate.

Het nieuwbouwplan sluit aan op de rest van de bebouwing rond het station. “We willen bij voorkeur eind 2020 opleveren”, vertelt Aart Jan Verdoold van Green Real Estate. Daarvoor moet wel zo snel mogelijk de bestemmingsplanwijziging en de bouwaanvraag worden geregeld. “Wellicht kan dat tegelijkertijd”, aldus Jan Zeeman.

Dienstverlening
De bouwlocatie begint bij de rotonde naast de nieuwbouw op de voormalige locatie van Hotel Toor. De rotonde krijgt daar in feite een nieuwe poot naar de P&R naast het station. Het complex krijgt op de begane grond ruimte voor dienstverlenende bedrijven. Horeca mag wel, maar dat is niet de bedoeling. Parkeren gebeurt op eigen terrein.

Handtekeningen
De gemeente werkt goed mee aan het project. “We doen als gemeente wat we kunnen om zoveel mogelijk projecten te faciliteren. Wel is het zo dat het college heeft besloten dat er op gevoelige plekken in de stad niet geheid mag worden, maar moet worden geboord”, meldt wethouder Gerard van As. “Vanmorgen was de welstandscommissie akkoord met het plan voor de Nuon-locatie en zojuist hebben we de handtekeningen gezet.”Reacties

Locatie