Nieuw Elan juicht Contourenplan Gnephoek toe

Nieuw Elan juicht Contourenplan Gnephoek toe
0

Het Contourenplan Gnephoek wordt toegejuicht door Nieuw Elan, een stap die de toekomst van de woningmarkt in Alphen aan den Rijn verzekert.

Lees verder  

Toekomst kinderboerderijen in Alphen

Toekomst kinderboerderijen in Alphen
0

Nog maar een paar jaar geleden moest Robert Blom vechten om de kinderboerderijen in onze gemeente open te houden. Nu is de  Stichting Alphense Kinderboerderijen volop aan het ontwikkelen, met als doel om toekomstbestendig te worden.

Lees verder  

Inbreng algemene beschouwingen 29 juni jl.

Inbreng algemene beschouwingen 29 juni jl.
0

Bijdrage plaatsvervangend Fractievoorzitter Frans Langerak namens Nieuw Elan:   Geachte voorzitter, mede raadsleden en overige aanwezigen, Namens de fractie van Nieuw Elan wil ik graag onze inbreng met u delen tijdens deze gemeent...

Lees verder  

Nieuw Elan wil gratis op straat parkeren terug

Nieuw Elan wil gratis op straat parkeren terug
0

Er zijn veel protesten tegen betaald op straat parkeren in de avonduren in het Alphense centrumgebied. Daarnaast is de betaal-app zeker niet optimaal. Nieuw Elan vindt daarom dat het op straat parkeren vanaf 18.00 uur weer gratis moet ...

Lees verder  

Nieuw Elan is blij met woningbouw in Gnephoek

Nieuw Elan is blij met woningbouw in Gnephoek
0

De nieuwe coalitie in het provinciehuis van Zuid-Holland heeft in haar akkoord opgenomen dat de Gnephoekpolder mag worden bebouwd. Daar is grote voorvechter, onze Nieuw Elan-wethouder Gerard van As, heel blij mee. Het akkoord gaat uit ...

Lees verder  

Waarom vrijwilligerswerk jou altijd iets oplevert

Waarom vrijwilligerswerk jou altijd iets oplevert
0

‘Mohammed, jij hebt het megadruk. Waarom doe jij dan ook nog vrijwilligerswerk bij Nieuw Elan?’ wordt mij regelmatig gevraagd. Ik wil het graag uitleggen. En in de hoop om anderen te inspireren om ook vrijwilliger te worden...

Lees verder  

Initiatief ‘Voedsel van onszelf’

Initiatief ‘Voedsel van onszelf’
0

Het initiatiefvoorstel ‘Voedsel van onszelf’ is een nieuwe manier om mensen met geldzorgen te helpen. Het doel is om als gemeente deel te nemen in een nieuwe lokale Herenboerderij namens twintig inwoners. Het initiatief is ...

Lees verder  

Nieuw Elan doet dringend verzoek aan de formateur van Zuid-Holland en onderhandelende partijen!

Nieuw Elan doet dringend verzoek aan de formateur van Zuid-Holland en onderhandelende partijen!
0

Na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart, waarbij de BoerBurgerBeweging (BBB) als grootste partij in de provincie naar voren kwam, heeft informateur Fred Teeven (VVD) aanbevolen om eind maart twee informateurs aan te stellen v...

Lees verder  

Nieuw Elan wil nuances en maatwerk voor verkeersplan

Nieuw Elan wil nuances en maatwerk voor verkeersplan
0

Op zichzelf kan de fractie van Nieuw Elan zich vinden in het nieuwe verkeersplan met categorisering van wegen, maar er zijn wel een paar kritische noten en er wordt een aantal nuances aangebracht. Deze gaan onder meer over participatie...

Lees verder  

Inwoners mogen meedenken over tijdelijke woningen

Inwoners mogen meedenken over tijdelijke woningen
0

Vanuit verschillende politieke fracties kwam op 6 april hetzelfde geluid: een grote opvanglocatie in Alphen-Stad aan Hoorn-West via het COA is prima, maar over tijdelijke opvang van vluchtelingen in de dorpen moet beter worden nagedach...

Lees verder  

Nieuw Elan motie over kunstmatige intelligentie (AI)

Nieuw Elan motie over kunstmatige intelligentie (AI)
0

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat onderzoeken of Kunstmatige Intelligentie gebruikt kan worden. De bedoeling is om te kijken of een computerprogramma goede teksten kan schrijven waardoor het werk van ambtenaren eenvoudiger wordt en de ...

Lees verder  

Ontwikkelen van het Bentwoud

Ontwikkelen van het Bentwoud
0

Recreatiegebied Bentwoud is jong en daarom is een goed plan voor de verdere ontwikkelingen nodig. De Alphense gemeenteraad mag hier input voor leveren. Peter Versteeg heeft onlangs het Nieuw Elan-standpunt in een raadscommissie naar vo...

Lees verder  

Iedereen wil graag een woning

Iedereen wil graag een woning
0

Gemeente Alphen aan den Rijn hoort bij de regio Holland-Rijnland waarin een aantal zaken gezamenlijk wordt aangepakt. Een hiervan is de huisvesting. Binnenkort moet hiervoor een nieuwe Regionale Woonagenda worden vastgesteld. Alphen za...

Lees verder  

Buurtbus weer een stapje dichterbij

Buurtbus weer een stapje dichterbij
0

De gewenste buurtbus in de hele gemeente Alphen aan den Rijn komt steeds dichter bij realisatie.

Lees verder  

Nieuw Elan hecht waarde aan buitengebied

Nieuw Elan hecht waarde aan buitengebied
0

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een groot en prachtig buitengebied met veel uitdagingen. Denk aan stikstof, vergrijzing, transitie en klimaat. In 2021 is een onderzoek gedaan om deze uitdagingen in kaart te brengen. Aan de hand van ...

Lees verder  

Nieuw Elan akkoord met doelgroepenverordening

Nieuw Elan akkoord met doelgroepenverordening
0

De fractie van Nieuw Elan zal tijdens een komende raadsvergadering akkoord gaan met de door wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) voorgestelde aanpassingen aan de Doelgroepenverordening. Hierin wordt geregeld welke woningen worden gebouwd.

Lees verder  

91 nieuwe sociale huurwoningen

91 nieuwe sociale huurwoningen
0

Woonforte wil 91 nieuwe sociale huurwoningen verhuren aan de Zaagmolenweg.   Afgelopen week is in bijzijn van wethouder van As (Woningbouw, Nieuw Elan) de overeenkomst ondertekend voor het nieuwbouwproject Zaagmolenweg in Alp...

Lees verder  

Kwart miljoen naar Erfgoedfonds

Kwart miljoen naar Erfgoedfonds
0

Op initiatief van Nieuw Elan en GroenLinks gaat er opnieuw geld in een potje voor immaterieel erfgoed. Wethouder Anouk Noordermeer is blij verrast met het voorstel, want het Erfgoedfonds is leeg. Door de nieuwe coalitie is verzuimd om ...

Lees verder  

Initiatiefvoorstel dierenwelzijn

Initiatiefvoorstel dierenwelzijn
0

Tijdens de Raadsvergadering van 20 oktober jl. heeft Nieuw Elan Raadslid Robert Blom zijn initiatiefvoorstel Dierenwelzijn ingediend aan Burgemeester Liesbeth Spies. Met dit initiatiefvoorstel willen de indieners een eerste aanzet geve...

Lees verder  

Doorbraak woningbouw in Alphense Gnephoek

Doorbraak woningbouw in Alphense Gnephoek
0

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft het advies van Wim Kuijken, voormalig Deltacommissaris, overgenomen voor de bouw van enige duizenden woningen in de Polder Gnephoek in Alphen aan den Rijn. Daar zijn Wethouder van As bli...

Lees verder  

Minister de Jonge op bezoek in Alphen om te praten over woningbouw in de Gnephoek

Minister de Jonge op bezoek in Alphen om te praten over woningbouw in de Gnephoek
0

MINISTER DE JONGE OP BEZOEK IN ALPHEN OM TE PRATEN OVER WONINGBOUW IN DE GNEPHOEK!

Lees verder  

De lol van de samenleving volgens Nieuw Elan

De lol van de samenleving volgens Nieuw Elan
0

De lol van de samenleving volgens Nieuw Elan Zonder kunst, cultuur, evenementen en sport is er niks aan. Dan ontbreekt de ‘lol van de samenleving’. Nieuw Elan is groot voorstander van alles wat het leven de moeite waard maa...

Lees verder  

Nieuw Elan podcast: Aflevering 6 - Sociaal beleid

Nieuw Elan podcast: Aflevering 6 - Sociaal beleid
0

NIEUW ELAN PODCAST - AFLEVERING 6: SOCIAAL BELEID

Lees verder  

Even voorstellen... Petra Hoogenes! Lijst 1 plaats 2

Even voorstellen... Petra Hoogenes! Lijst 1 plaats 2
0

Petra Hoogenes Ik ben Petra Hoogenes en ik ben ondernemer in de zorgsector. Ik ben getrouwd met Rik Hoogenes en we hebben twee dochters van 26 en 23 jaar. We wonen sinds 1996 met veel plezier in Alphen aan den en we zijn gaan houden...

Lees verder  

Petra vertelt over Internationale Vrouwendag!

Petra vertelt over Internationale Vrouwendag!
0

Afgelopen zondag was ik uitgenodigd voor een politiek debat in verband met Internationale Vrouwendag georganiseerd door de werkgroep SAVA (lekker cultureel) en was ik uitgenodigd door mijn damesclubje Vrouwen Netwerk Rijnstreek (lekker...

Lees verder  

Nieuw Elan podcast: aflevering 5 - Duurzaamheid en 'lol van de samenleving'

Nieuw Elan podcast: aflevering 5 - Duurzaamheid en 'lol van de samenleving'
0

NIEUW ELAN PODCAST - AFLEVERING 5: Duurzaamheid en 'lol van de samenleving'

Lees verder  

Nieuw Elan wil groene economie met groene energie

Nieuw Elan wil groene economie met groene energie
0

Nieuw Elan wil groene economie met groene energie De combinatie van een groene economie met groene energie is, volgens Nieuw Elan, de weg naar een duurzame samenleving in 2050. Groen houdt per definitie in dat ook aandacht wordt bestee...

Lees verder  

Nieuw Elan Podcast: Aflevering 4: Kernen!

Nieuw Elan Podcast: Aflevering 4: Kernen!
0

NIEUW ELAN PODCAST - AFLEVERING 4: KERNEN

Lees verder  

Nieuw Elan over vervoer en knelpunten

Nieuw Elan over vervoer en knelpunten
0

Nieuw Elan over vervoer en knelpunten Nieuw Elan vindt dat zowel het vervoer op de weg als over het water beter kan worden geregeld. Bijvoorbeeld door bruggen niet te openen voor scheepvaart tijdens de spits en door waterwegen voor rec...

Lees verder  

Even voorstellen... Evon Zevenbergen, lijst 1 plaats 7

Even voorstellen... Evon Zevenbergen, lijst 1 plaats 7
0

Evon Zevenbergen Geef jongeren een stem in de Alphense politiek! Met mijn 27 jaar ben ik het jongste raadslid in de gemeente Alphen aan den Rijn. Ik zit in de raad voor de grootste partij: Nieuw Elan. Binnen de gemeenteraad, de partij...

Lees verder