Algemene beschouwingen kadernota 2025

Algemene beschouwingen kadernota 2025
0

Geachte voorzitter, Al wat langere tijd zijn wij op de hoogte van het voornemen van het Rijk om de gemeenten met enkele miljarden te korten op het gemeentefonds. Daarbovenop kwam nog de zogenaamde ‘opschalingskorting’ van o...

Lees verder  

Nieuw Elan ziet veelbeloven toekomstbeeld in Gezond Stadshart, met een kleine uitzondering

Nieuw Elan ziet veelbeloven toekomstbeeld in Gezond Stadshart, met een kleine uitzondering
0

Alphen aan den Rijn staat op het punt om een grote transformatie door te maken met het ambitieuze plan voor een Gezond Stadshart. Dit plan, dat zich uitstrekt tot 2035, belooft een groener, levendiger en sociaal-maatschappelijk gezonde...

Lees verder  

Alphen aan den Rijn overtreft landelijke bouwdip met recordaantal nieuwe woningen

Alphen aan den Rijn overtreft landelijke bouwdip met recordaantal nieuwe woningen
0

In het afgelopen jaar heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een opmerkelijke prestatie geleverd door 585 nieuwe woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Deze indrukwekkende groei overstijgt niet alleen het aantal nieuwbouwwoningen...

Lees verder  

Zuid-Holland stemt in met bouw woningen in Gnephoek

Zuid-Holland stemt in met bouw woningen in Gnephoek
0

Provinciale Staten van Zuid-Holland is akkoord met de bouw van 5.500 woningen in de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn. Een ruime meerderheid stemde voor het plan, waar de provincie lang op tegen was.  Gedeputeerde Staten van Z...

Lees verder  

Kerstgroet van Nieuw Elan

Kerstgroet van Nieuw Elan
0

Beste inwoners, Namens de fractie van Nieuw Elan wensen wij jullie fijne Kerstdagen en alvast een mooi 2024 toe. Het afgelopen jaar was niet voor iedereen gemakkelijk. Het leven werd duurder vooral omdat de prijzen omhoog gingen en het...

Lees verder  

Grote financiële impuls voor betaalbare woningbouw in Alphen aan den Rijn

Grote financiële impuls voor betaalbare woningbouw in Alphen aan den Rijn
0

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een belangrijke financiële bijdrage van bijna 4 miljoen euro van de Nederlandse regering ontvangen. Deze subsidie is bedoeld om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren en omvat vier bela...

Lees verder  

Algemene beschouwingen programmabegroting 2024

Algemene beschouwingen programmabegroting 2024
0

Als raad hebben we het vandaag over de programmabegroting voor 2024 te bespreken, de toekomst, laten we daarom dan ook stilstaan bij de prestaties en uitdagingen die voor ons liggen. Het is geruststellend om te constateren dat onze gem...

Lees verder  

Wethouder Gerard Van As overhandigt 1e sleutel aan bewoners Zaagmolenweg.

Wethouder Gerard Van As overhandigt 1e sleutel aan bewoners Zaagmolenweg.
0

Op 1 november 2023 heeft Nieuw Elan Wethouder Gerard Van As, in samenwerking met Monique Brewster, directeur van Woonforte, de eerste sleutel overhandigd van tijdelijke woningen aan de Zaagmolenweg.

Lees verder  

Project voor betere toegankelijkheid van MKB gelanceerd

Project voor betere toegankelijkheid van MKB gelanceerd
0

In de maanden september en oktober zet de gemeente een belangrijke stap naar een inclusievere samenleving met de lancering van het project 'MKB toegankelijke route'.

Lees verder  

Nieuw Elan juicht Contourenplan Gnephoek toe

Nieuw Elan juicht Contourenplan Gnephoek toe
0

Het Contourenplan Gnephoek wordt toegejuicht door Nieuw Elan, een stap die de toekomst van de woningmarkt in Alphen aan den Rijn verzekert.

Lees verder  

Toekomst kinderboerderijen in Alphen

Toekomst kinderboerderijen in Alphen
0

Nog maar een paar jaar geleden moest Robert Blom vechten om de kinderboerderijen in onze gemeente open te houden. Nu is de  Stichting Alphense Kinderboerderijen volop aan het ontwikkelen, met als doel om toekomstbestendig te worden.

Lees verder  

Inbreng algemene beschouwingen 29 juni jl.

Inbreng algemene beschouwingen 29 juni jl.
0

Bijdrage plaatsvervangend Fractievoorzitter Frans Langerak namens Nieuw Elan:   Geachte voorzitter, mede raadsleden en overige aanwezigen, Namens de fractie van Nieuw Elan wil ik graag onze inbreng met u delen tijdens deze gemeent...

Lees verder  

Nieuw Elan wil gratis op straat parkeren terug

Nieuw Elan wil gratis op straat parkeren terug
0

Er zijn veel protesten tegen betaald op straat parkeren in de avonduren in het Alphense centrumgebied. Daarnaast is de betaal-app zeker niet optimaal. Nieuw Elan vindt daarom dat het op straat parkeren vanaf 18.00 uur weer gratis moet ...

Lees verder  

Nieuw Elan is blij met woningbouw in Gnephoek

Nieuw Elan is blij met woningbouw in Gnephoek
0

De nieuwe coalitie in het provinciehuis van Zuid-Holland heeft in haar akkoord opgenomen dat de Gnephoekpolder mag worden bebouwd. Daar is grote voorvechter, onze Nieuw Elan-wethouder Gerard van As, heel blij mee. Het akkoord gaat uit ...

Lees verder  

Waarom vrijwilligerswerk jou altijd iets oplevert

Waarom vrijwilligerswerk jou altijd iets oplevert
0

‘Mohammed, jij hebt het megadruk. Waarom doe jij dan ook nog vrijwilligerswerk bij Nieuw Elan?’ wordt mij regelmatig gevraagd. Ik wil het graag uitleggen. En in de hoop om anderen te inspireren om ook vrijwilliger te worden...

Lees verder  

Initiatief ‘Voedsel van onszelf’

Initiatief ‘Voedsel van onszelf’
0

Het initiatiefvoorstel ‘Voedsel van onszelf’ is een nieuwe manier om mensen met geldzorgen te helpen. Het doel is om als gemeente deel te nemen in een nieuwe lokale Herenboerderij namens twintig inwoners. Het initiatief is ...

Lees verder  

Nieuw Elan doet dringend verzoek aan de formateur van Zuid-Holland en onderhandelende partijen!

Nieuw Elan doet dringend verzoek aan de formateur van Zuid-Holland en onderhandelende partijen!
0

Na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart, waarbij de BoerBurgerBeweging (BBB) als grootste partij in de provincie naar voren kwam, heeft informateur Fred Teeven (VVD) aanbevolen om eind maart twee informateurs aan te stellen v...

Lees verder  

Nieuw Elan wil nuances en maatwerk voor verkeersplan

Nieuw Elan wil nuances en maatwerk voor verkeersplan
0

Op zichzelf kan de fractie van Nieuw Elan zich vinden in het nieuwe verkeersplan met categorisering van wegen, maar er zijn wel een paar kritische noten en er wordt een aantal nuances aangebracht. Deze gaan onder meer over participatie...

Lees verder  

Inwoners mogen meedenken over tijdelijke woningen

Inwoners mogen meedenken over tijdelijke woningen
0

Vanuit verschillende politieke fracties kwam op 6 april hetzelfde geluid: een grote opvanglocatie in Alphen-Stad aan Hoorn-West via het COA is prima, maar over tijdelijke opvang van vluchtelingen in de dorpen moet beter worden nagedach...

Lees verder  

Nieuw Elan motie over kunstmatige intelligentie (AI)

Nieuw Elan motie over kunstmatige intelligentie (AI)
0

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat onderzoeken of Kunstmatige Intelligentie gebruikt kan worden. De bedoeling is om te kijken of een computerprogramma goede teksten kan schrijven waardoor het werk van ambtenaren eenvoudiger wordt en de ...

Lees verder  

Ontwikkelen van het Bentwoud

Ontwikkelen van het Bentwoud
0

Recreatiegebied Bentwoud is jong en daarom is een goed plan voor de verdere ontwikkelingen nodig. De Alphense gemeenteraad mag hier input voor leveren. Peter Versteeg heeft onlangs het Nieuw Elan-standpunt in een raadscommissie naar vo...

Lees verder  

Iedereen wil graag een woning

Iedereen wil graag een woning
0

Gemeente Alphen aan den Rijn hoort bij de regio Holland-Rijnland waarin een aantal zaken gezamenlijk wordt aangepakt. Een hiervan is de huisvesting. Binnenkort moet hiervoor een nieuwe Regionale Woonagenda worden vastgesteld. Alphen za...

Lees verder  

Buurtbus weer een stapje dichterbij

Buurtbus weer een stapje dichterbij
0

De gewenste buurtbus in de hele gemeente Alphen aan den Rijn komt steeds dichter bij realisatie.

Lees verder  

Nieuw Elan hecht waarde aan buitengebied

Nieuw Elan hecht waarde aan buitengebied
0

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een groot en prachtig buitengebied met veel uitdagingen. Denk aan stikstof, vergrijzing, transitie en klimaat. In 2021 is een onderzoek gedaan om deze uitdagingen in kaart te brengen. Aan de hand van ...

Lees verder  

Nieuw Elan akkoord met doelgroepenverordening

Nieuw Elan akkoord met doelgroepenverordening
0

De fractie van Nieuw Elan zal tijdens een komende raadsvergadering akkoord gaan met de door wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) voorgestelde aanpassingen aan de Doelgroepenverordening. Hierin wordt geregeld welke woningen worden gebouwd.

Lees verder  

91 nieuwe sociale huurwoningen

91 nieuwe sociale huurwoningen
0

Woonforte wil 91 nieuwe sociale huurwoningen verhuren aan de Zaagmolenweg.   Afgelopen week is in bijzijn van wethouder van As (Woningbouw, Nieuw Elan) de overeenkomst ondertekend voor het nieuwbouwproject Zaagmolenweg in Alp...

Lees verder  

Kwart miljoen naar Erfgoedfonds

Kwart miljoen naar Erfgoedfonds
0

Op initiatief van Nieuw Elan en GroenLinks gaat er opnieuw geld in een potje voor immaterieel erfgoed. Wethouder Anouk Noordermeer is blij verrast met het voorstel, want het Erfgoedfonds is leeg. Door de nieuwe coalitie is verzuimd om ...

Lees verder  

Initiatiefvoorstel dierenwelzijn

Initiatiefvoorstel dierenwelzijn
0

Tijdens de Raadsvergadering van 20 oktober jl. heeft Nieuw Elan Raadslid Robert Blom zijn initiatiefvoorstel Dierenwelzijn ingediend aan Burgemeester Liesbeth Spies. Met dit initiatiefvoorstel willen de indieners een eerste aanzet geve...

Lees verder  

Doorbraak woningbouw in Alphense Gnephoek

Doorbraak woningbouw in Alphense Gnephoek
0

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft het advies van Wim Kuijken, voormalig Deltacommissaris, overgenomen voor de bouw van enige duizenden woningen in de Polder Gnephoek in Alphen aan den Rijn. Daar zijn Wethouder van As bli...

Lees verder  

Minister de Jonge op bezoek in Alphen om te praten over woningbouw in de Gnephoek

Minister de Jonge op bezoek in Alphen om te praten over woningbouw in de Gnephoek
0

MINISTER DE JONGE OP BEZOEK IN ALPHEN OM TE PRATEN OVER WONINGBOUW IN DE GNEPHOEK!

Lees verder