Initiatiefvoorstel buurtbus

Initiatiefvoorstel buurtbus
0

Raadslid Peter Versteeg heeft, mede namens een groot aantal fracties een initiatiefvoorstel aangeboden, waarin het college wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om buurtbusvereniging op te richten in de gemeente. Het c...

Lees verder  

Parkeerproblematiek centrum Alphen aan den Rijn aanpakken met een positieve benadering voor bewoners

Parkeerproblematiek centrum Alphen aan den Rijn aanpakken met een positieve benadering voor bewoners
0

De gemeente Alphen aan den Rijn staat voor een uitdaging om de parkeerdruk in het centrum in de toekomst zowel voor passanten, inwoners als bewoners van het centrum op een goed niveau te houden. De komende jaren worden veel winkelpande...

Lees verder  

Verlagen parkeernormen voorkomt lege parkeerplekken en bied kansen voor woningbouw

Verlagen parkeernormen voorkomt lege parkeerplekken en bied kansen voor woningbouw
0

Eens in de vijf jaar worden nieuwe parkeernormen bepaald. In het voorstel van het college is het voornemen om vooral de parkeernormen voor sociale huurwoningen te verlagen. Tijdens de commissievergadering gaf Nieuw Elan Raadslid Evon Z...

Lees verder  

Proactief bestaande kantoorpanden transformeren naar woningen vanwege meer thuiswerken

Proactief bestaande kantoorpanden transformeren naar woningen vanwege meer thuiswerken
0

De coronacrisis heeft een diepe impact gehad op de manier van leven van mensen. Een van de grootste ontwikkelingen die corona in gang heeft gezet is thuiswerken. Veel bedrijven laten werknemers volledig of gedeeltelijk thuiswerken om z...

Lees verder  

Scooterverbod

Scooterverbod
0

Tijdens het zomerreces heeft raadslid Evon Zevenbergen artikel 40 vragen gesteld over de handhaving van het scooterverbod in het centrum van Alphen aan den Rijn. Dit verbod is twee jaar geleden ingegaan en wordt doormiddel van zogenoem...

Lees verder  

Het dierenwelzijn is in Alphen aan den Rijn nog steeds onder de maat

Het dierenwelzijn is in Alphen aan den Rijn nog steeds onder de maat
0

Niet alleen hebben wij met een motie een geactualiseerd Dierenwelzijnsbeleid moeten afdwingen na 10 jaar, maar na vragen hierover blijkt dat Alphen het dierenwelzijn alleen aan andere organisaties overlaat. Dit kan echt niet! Ook Alphe...

Lees verder  

VOOR LOKALE DAADKRACHT N209

VOOR LOKALE DAADKRACHT N209
0

Nieuw Elan-motie unaniem aangenomen: “raadsklankbordgroep verkeer wordt  raadswerkgroep.”

Lees verder  

Woningnood is hoog: wethouders willen bouwen in het Groene Hart

Woningnood is hoog: wethouders willen bouwen in het Groene Hart
0

Tijdens de coronacrisis verdiept zich nog een crisis in Nederland: het tekort aan woningen loopt sterk op. Er moeten huizen gebouwd worden. Maar moet dat binnenstedelijk of mag dat ook buitenstedelijk? Lokale en provinciale bestuurders...

Lees verder  

EEN TOEKOMSTBESTENDIG ALPHEN AAN DEN RIJN

EEN TOEKOMSTBESTENDIG ALPHEN AAN DEN RIJN
0

Alphen aan den Rijn is een prachtige gemeente in het Groene Hart en dat willen we graag zo houden. Een goede balans tussen landschap (groen), water (blauw) en woningen (rood) is belangrijk voor het behoud van onze mooie omgeving. Om in...

Lees verder  

Onorthodoxe woningbouwlocatie; Nieuw Elan vóór woningbouw op vijf van de zes voorgestelde locaties!

Onorthodoxe woningbouwlocatie; Nieuw Elan vóór woningbouw op vijf van de zes voorgestelde locaties!
0

Om het woningtekort in Alphen-Stad aan te pakken is voorgesteld om onorthodoxe woningbouwlocaties te bekijken. Dit zijn locaties die eerder nog niet zijn onderzocht voor woningbouw maar waar wel ruimte is om iets te realiseren. In de c...

Lees verder  

Grote teleurstelling over standpunt provincie maar ook lichtpuntjes voor woningbouw in Alphen-Stad!

Grote teleurstelling over standpunt provincie maar ook lichtpuntjes voor woningbouw in Alphen-Stad!
0

Nieuw Elan is teleurgesteld in het standpunt van de provincie over het voorlopig niet verder onderzoeken van woningbouwlocaties aan de randen van Alphen-Stad. Toch zien wij ook kleine lichtpuntjes in de handreiking die de provincie doe...

Lees verder  

Bestemmingsplan fietsbrug Aarkanaal!

Bestemmingsplan fietsbrug Aarkanaal!
0

Afgelopen donderdag was de primeur voor het digitaal vergaderen. In de commissievergadering ruimtelijk en economisch domein werd gesproken over het wijzigen van bestemmingsplannen voor de nieuwe fietsbrug over het Aarkanaal. In mei van...

Lees verder  

Nee tegen huizen in de polder, dus nu zijn de Alphense bedrijventerreinen in beeld

Nee tegen huizen in de polder, dus nu zijn de Alphense bedrijventerreinen in beeld
0

Nu de provincie Zuid-Holland voor 2030 geen woningbouw toestaat in de polders Gnep­hoek en Noordrand (Heuvelweg) zet Alphen nóg meer in op binnenstedelijk bouwen, zoals op bedrijventerreinen. Als daar bedrijven weg moeten, w...

Lees verder  

Bestemmingsplan Multi Functionele Accommodatie Zwammerdam gewijzigd vastgesteld

Bestemmingsplan Multi Functionele Accommodatie Zwammerdam gewijzigd vastgesteld
0

Wat heeft er tot op heden plaatsgevonden?

Lees verder  

Strijd om goed openbaar vervoer in de nachtelijke uren

Strijd om goed openbaar vervoer in de nachtelijke uren
0

Evon Zevenbergen, raadslid voor Nieuw Elan, maakt zich al een tijd sterk voor een nachtnet van het openbaar vervoer in de regio. Woensdagavond 12 februari heeft Zevenbergen bij een commissie van Provinciale Staten de noodzaak voor een ...

Lees verder  

Onderzoek naar alternatieve route stadsbus in centrumgebied

Onderzoek naar alternatieve route stadsbus in centrumgebied
0

Evon Zevenbergen (Nieuw Elan) wil dat de stadsbussen van Arriva het loopgebied in het centrum van Alphen aan den Rijn voortaan mijden. Als alternatief zouden bushaltes in de lus van het Raoul Wallenbergplein en bij de ingang van De Aar...

Lees verder  

Plan voor rookvrije speelplaatsen donderdag in gemeenteraad

Plan voor rookvrije speelplaatsen donderdag in gemeenteraad
0

De gemeenteraad besluit donderdag 30 januari over een voorstel van Lisette Godart (Nieuw Elan) om openbare speelplaatsen rookvrij te maken. Achterliggende gedachte is de gezondheid van de spelende kinderen.

Lees verder  

7e wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

7e wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
0

Jaarlijks wordt de plaatselijke APV bijgewerkt naar de wetgevende actualiteit en naar wens van politieke keuzes die gemaakt worden. De grootste wijzigingen dit keer zijn slechts formaliteiten. Toch zijn er een paar punten die onderwerp...

Lees verder  

Nieuwe Sloot en Tennis in zwaar weer

Nieuwe Sloot en Tennis in zwaar weer
0

Tijdens de raadsvergadering van 26 september jl. waren honderden tennisliefhebbers van TEAN en Nieuwe Sloot op de publieke aanwezig. Voor de meesten van hen kwam het als een donderslag bij heldere hemel dat de overkoepelende beheerstic...

Lees verder  

Kinderboerderijen blijven open

Kinderboerderijen blijven open
0

Afgelopen donderdag heeft de commissie uitvoerig gesproken over het voortzetten van de kinderboerderij, dus ook die in het Alphense Boskpark nabij het centrum. De raad was ontstemt toen er enkele maanden geleden het plan kwam om van dr...

Lees verder  

Herijking buurt- en dorpshuizen op naar fase 3

Herijking buurt- en dorpshuizen op naar fase 3
0

Het coalitieakkoord met als titel “Groene stad met lef, met krachtige buurten en dorpen” is het fundament voor deze notitie: “Voor alle inwoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurz...

Lees verder  

Als je jarig bent vier je feest! Nieuw Elan bestaat 10 jaar

Als je jarig bent vier je feest! Nieuw Elan bestaat 10 jaar
0

Nieuw Elan werd 10 jaar geleden op 23 september 2009 opgericht. Via 3 zetels tijdens de verkiezingen van 2010 en 6 in 2013 werd Nieuw Elan in 2018 met 10 zetels de grootste partij van Alphen aan den Rijn.  

Lees verder  

Nieuw Elan viert 10-jarig bestaan

Nieuw Elan viert 10-jarig bestaan
0

Maandag 23 september bestaat Nieuw Elan 10 jaar. Met de politiek ervaren Gerard van As als kartrekker, werd in 2009 een lokale politiek partij opgericht. Een decennium later is de partij de grootste in Alphense gemeenteraad en heeft zi...

Lees verder  

Aarhof wordt people centre!

Aarhof wordt people centre!
0

Tijdens de informatiemarkt van afgelopen donderdag werden de aanwezigen geïnformeerd over de plannen van het stadshart Lage Zijde. Diverse woningbouwprojecten worden begin volgend jaar afgerond en vervolgens ook weer gestart om zo...

Lees verder  

De woningmarkt kookt!

De woningmarkt kookt!
0

Om aan de jaarlijkse behoefte te voldoen moeten er 560 woningen per jaar gebouwd worden. Volgens diverse onderzoeken is er ruimte voor deze woningen binnen de huidige contouren van Alphen-Stad tot 2025. Vanaf dat moment zijn er geen in...

Lees verder  

Toekomstperspectief en versterking van het sierteeltconcentratiegebied geborgd

Toekomstperspectief en versterking van het sierteeltconcentratiegebied geborgd
0

De sierteeltbedrijven buiten het sierteeltconcentratiegebied hebben slechts geringe mogelijkheden om uit te breiden. Gelet hierop is het wenselijk die bedrijven een toekomstperspectief te bieden.

Lees verder  

Samen met inwoners, organisaties en bedrijven werken aan de democratie in onze veranderende samenleving

Samen met inwoners, organisaties en bedrijven werken aan de democratie in onze veranderende samenleving
0

Democratie in een veranderende samenleving is een van de speerpunten van het coalitieakkoord “Groene Stad met lef”. Met een tussenrapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de bestuursopd...

Lees verder  

Hoe was het voor nieuwkomers Schotanus en Maat?

0

Zo'n 400 dagen zit het dagelijks bestuur van Alphen nu in het zadel. Voor nieuwkomers Leo Maat en Gert-Jan Schotanus was dat een rough ride. Wat zijn het voor mannen? Deze krant vroeg het politici én mensen die ze 'uit het...

Lees verder  

'Kom op Gerard van As, jij bent nog niet klaar'

'Kom op Gerard van As, jij bent nog niet klaar'
0

COLUMNKrap drie jaar na het faillissement van V&D is bekend wat er op deze Alphense centrumlocatie verrijst: een gloednieuw winkel- en woningcomplex. De artist impression is gemaakt.

Lees verder  

Nieuw Elan zet raadslid Peter Bontekoe uit fractie

Nieuw Elan zet raadslid Peter Bontekoe uit fractie
0

Peter Bontekoe is maandagavond uit de fractie van Nieuw Elan gezet. Het raadslid van de gemeente Alphen aan den Rijn zou een onoverbrugbaar verschil van inzicht met de rest van de partij hebben.

Lees verder