Art. 40 vragen: Code zwart voor de horeca!

Art. 40 vragen: Code zwart voor de horeca!
0

Afgelopen weekend heeft Gemeenteraadslid Evon Zevenbergen schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouder over de nijpende situatie van horeca- en recreatieondernemers.   ''In het belang van de econom...

Lees verder  

Motie: Pré-mantelzorgwoningen aangenomen!

Motie: Pré-mantelzorgwoningen aangenomen!
0

Raadslid Robin van Heusden was namens Nieuw Elan mede-indiener van de motie onderzoek mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen.“Met deze motie die is overgenomen door het college vragen we om te onderzoeken binnen welke k...

Lees verder  

Mohammed Mezian nieuw bestuurslid Vrijwilligerszaken en Opleiding van Nieuw Elan

Mohammed Mezian nieuw bestuurslid Vrijwilligerszaken en Opleiding van Nieuw Elan
0

Mohammed Mezian is per 11 februari 2021 benoemd tot bestuurslid van Nieuw Elan.Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Vrijwilligerszaken en Opleiding. Met zijn veelzijdige werkervaring op het terrein van communicatie en opleid...

Lees verder  

Het circus rondom het theater

Het circus rondom het theater
0

Toen er eind vorig jaar voor de zoveelste keer extra geld naar theater Castellum moest, dit keer voor brandveiligheid, vroeg fractievoorziter van Nieuw Elan André de Jeu zichzelf af of er écht geen andere oplossingen te b...

Lees verder  

Raadsvoorstel Verkeersoplossingen aangenomen met motie en amendement Nieuw Elan

Raadsvoorstel Verkeersoplossingen aangenomen met motie en amendement Nieuw Elan
0

De fractie van Nieuw Elan heeft samen met andere partijen een amendement ingediend om de korte termijnmaatregelen uit het raadsvoorstel “Variant Zuidwestelijk wijkontsluiting” aan te scherpen. Ook werd een motie van Nieuw E...

Lees verder  

Raadslid Zevenbergen 's nachts op pad met de gladheidsbestrijding

Raadslid Zevenbergen 's nachts op pad met de gladheidsbestrijding
0

In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 februari heeft gemeenteraadslid Evon Zevenbergen van Nieuw Elan meegelopen met de gladheidsbestrijding van de gemeente Alphen aan den Rijn.    Hij schrijft daar het volgende over:  ...

Lees verder  

Wim Bloothoofd nieuwe voorzitter van Nieuw Elan

Wim Bloothoofd nieuwe voorzitter van Nieuw Elan
0

Wim Bloothoofd nieuwe voorzitter van Nieuw Elan Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 27 januari jl. is Wim Bloothoofd benoemd tot nieuwe partijvoorzitter. Wim is de opvolger van Stef Wulff die besloot in november de voorzi...

Lees verder  

Gaat er een buurtbus rijden in de dorpen van voormalig Rijnwoude?

Gaat er een buurtbus rijden in de dorpen van voormalig Rijnwoude?
0

KOMT ER EEN BUURTBUS TE RIJDEN IN DE DORPEN VAN VOORMALIG RIJNWOUDE? Als het aan de Hazerswoudse gemeenteraadsleden Peter Versteeg (Nieuw Elan) en Bas van Polanen (VVD) ligt is het antwoord een volmondig JA! Deze raadsleden hebben de h...

Lees verder  

Gemeenteraad niet blij met afschieten voorstel Buurtbus

Gemeenteraad niet blij met afschieten voorstel Buurtbus
0

Wethouder Kees van Velzen heeft zich niet genoeg ingespannen om een Buurtbus voor elkaar te krijgen. Dat is althans de mening van de Alphense politieke fracties onder aanvoering van Peter Versteeg (Nieuw Elan).

Lees verder  

Raadslid Zevenbergen introduceert nieuw pand jongerenhuisvesting Alphen aan den Rijn

Raadslid Zevenbergen introduceert nieuw pand jongerenhuisvesting Alphen aan den Rijn
0

Lees verder  

College ondersteunt horecaondernemers in coronatijd

College ondersteunt horecaondernemers in coronatijd
0

Lees verder  

Raadslid Zevenbergen spreekt in bij provincie voor nachtnet

Raadslid Zevenbergen spreekt in bij provincie voor nachtnet
0

Lees verder  

Verkenning woningbouwlocaties Alphen aan den Rijn

Verkenning woningbouwlocaties Alphen aan den Rijn
0

Lees verder  

TUNNEL VOOR HAZERSWOUDE DORP EN AQUADUCT VOOR BOSKOOP OPNIEUW OP DE TEKENTAFEL

TUNNEL VOOR HAZERSWOUDE DORP EN AQUADUCT VOOR BOSKOOP OPNIEUW OP DE TEKENTAFEL
0

De komende maanden worden stappen gezet in diverse projecten die van invloed zijn op de doorstroming van het verkeer in Hazerswoude Dorp en Boskoop. Maar voor het zo ver is debatteerde de raadscommissie ruimte en economisch domein op 1...

Lees verder  

Suggestie Nieuw Elan: In plaats van Theater Castellum een evenementenhal met theaterfunctie!

Suggestie Nieuw Elan: In plaats van Theater Castellum een evenementenhal met theaterfunctie!
0

''Gaat Theater Castellum op in een evenementenhal, een soort ‘mini-Ziggo Dome’? Volgens André de Jeu (Nieuw Elan) is dit het moment om daar onderzoek naar te doen. Hij voelt wel wat voor een hal met uitschuifbare tri...

Lees verder  

Raadslid Peter Versteeg doet mee aan huis-aan-huis actie!

Raadslid Peter Versteeg doet mee aan huis-aan-huis actie!
0

Op 10, 11 en 12 december geven Tom in de buurt, Adviesraad Samenleving, Gemeente Alphen aan den Rijn en het Rode Kruis een vervolg aan de huis-aan-huis actie van dit voorjaar. Zo voor de feestdagen willen ze graag weten hoe het met onz...

Lees verder  

Verrijdbare camera’s voor betere verkeersveiligheid!

Verrijdbare camera’s voor betere verkeersveiligheid!
0

Tijdens de raadsvergadering van 26 november heeft Raadslid Evon Zevenbergen de motie ‘Uitbreiden handhaving scooterverbod centrum en andere verkeerssituaties’ ingediend samen met CDA-raadslid Mark Vermeulen. Na een kort (on...

Lees verder  

Proef om de terrastijden in Alphense centrum gelijk te trekken is overgenomen door het College!

Proef om de terrastijden in Alphense centrum gelijk te trekken is overgenomen door het College!
0

Tijdens de raadsvergadering van 26 november heeft Raadslid Evon Zevenbergen met succes een motie ingediend om een proef te houden in de zomer van 2021 waarbij de terrastijden in het Alphense centrum gelijkgetrokken worden. De motie had...

Lees verder  

Huisartsenpost blijft voorlopig toch open!

Huisartsenpost blijft voorlopig toch open!
0

Nieuw Elan vecht samen met andere partijen al jaren voor het behoud van de huisartsenpost.Portefeuillehouder Robin van Heusden is blij dat dankzij de vele inspanningen de afgelopen jaren het besluit dat Alphenaren ’s nachts en in...

Lees verder  

Fatima beëdigd als raadscommissielid

Fatima beëdigd als raadscommissielid
0

Tijdens de digitale raadsvergadering van 29 oktober 2020 is Fatima Achahboun beëdigd als raadscommissielid.Fatima is al in lengte van jaren actief lid en tevens eerste op de lijst om een eventueel lege plek in de fractie op te van...

Lees verder  

Initiatiefvoorstel buurtbus

Initiatiefvoorstel buurtbus
0

Raadslid Peter Versteeg heeft, mede namens een groot aantal fracties een initiatiefvoorstel aangeboden, waarin het college wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om buurtbusvereniging op te richten in de gemeente. Het c...

Lees verder  

Parkeerproblematiek centrum Alphen aan den Rijn aanpakken met een positieve benadering voor bewoners

Parkeerproblematiek centrum Alphen aan den Rijn aanpakken met een positieve benadering voor bewoners
0

De gemeente Alphen aan den Rijn staat voor een uitdaging om de parkeerdruk in het centrum in de toekomst zowel voor passanten, inwoners als bewoners van het centrum op een goed niveau te houden. De komende jaren worden veel winkelpande...

Lees verder  

Verlagen parkeernormen voorkomt lege parkeerplekken en bied kansen voor woningbouw

Verlagen parkeernormen voorkomt lege parkeerplekken en bied kansen voor woningbouw
0

Eens in de vijf jaar worden nieuwe parkeernormen bepaald. In het voorstel van het college is het voornemen om vooral de parkeernormen voor sociale huurwoningen te verlagen. Tijdens de commissievergadering gaf Nieuw Elan Raadslid Evon Z...

Lees verder  

Proactief bestaande kantoorpanden transformeren naar woningen vanwege meer thuiswerken

Proactief bestaande kantoorpanden transformeren naar woningen vanwege meer thuiswerken
0

De coronacrisis heeft een diepe impact gehad op de manier van leven van mensen. Een van de grootste ontwikkelingen die corona in gang heeft gezet is thuiswerken. Veel bedrijven laten werknemers volledig of gedeeltelijk thuiswerken om z...

Lees verder  

Scooterverbod

Scooterverbod
0

Tijdens het zomerreces heeft raadslid Evon Zevenbergen artikel 40 vragen gesteld over de handhaving van het scooterverbod in het centrum van Alphen aan den Rijn. Dit verbod is twee jaar geleden ingegaan en wordt doormiddel van zogenoem...

Lees verder  

Het dierenwelzijn is in Alphen aan den Rijn nog steeds onder de maat

Het dierenwelzijn is in Alphen aan den Rijn nog steeds onder de maat
0

Niet alleen hebben wij met een motie een geactualiseerd Dierenwelzijnsbeleid moeten afdwingen na 10 jaar, maar na vragen hierover blijkt dat Alphen het dierenwelzijn alleen aan andere organisaties overlaat. Dit kan echt niet! Ook Alphe...

Lees verder  

VOOR LOKALE DAADKRACHT N209

VOOR LOKALE DAADKRACHT N209
0

Nieuw Elan-motie unaniem aangenomen: “raadsklankbordgroep verkeer wordt  raadswerkgroep.”

Lees verder  

Woningnood is hoog: wethouders willen bouwen in het Groene Hart

Woningnood is hoog: wethouders willen bouwen in het Groene Hart
0

Tijdens de coronacrisis verdiept zich nog een crisis in Nederland: het tekort aan woningen loopt sterk op. Er moeten huizen gebouwd worden. Maar moet dat binnenstedelijk of mag dat ook buitenstedelijk? Lokale en provinciale bestuurders...

Lees verder  

EEN TOEKOMSTBESTENDIG ALPHEN AAN DEN RIJN

EEN TOEKOMSTBESTENDIG ALPHEN AAN DEN RIJN
0

Alphen aan den Rijn is een prachtige gemeente in het Groene Hart en dat willen we graag zo houden. Een goede balans tussen landschap (groen), water (blauw) en woningen (rood) is belangrijk voor het behoud van onze mooie omgeving. Om in...

Lees verder  

Onorthodoxe woningbouwlocatie; Nieuw Elan vóór woningbouw op vijf van de zes voorgestelde locaties!

Onorthodoxe woningbouwlocatie; Nieuw Elan vóór woningbouw op vijf van de zes voorgestelde locaties!
0

Om het woningtekort in Alphen-Stad aan te pakken is voorgesteld om onorthodoxe woningbouwlocaties te bekijken. Dit zijn locaties die eerder nog niet zijn onderzocht voor woningbouw maar waar wel ruimte is om iets te realiseren. In de c...

Lees verder