Algemene beschouwingen kadernota 2025

Algemene beschouwingen kadernota 2025
0

Geachte voorzitter, Al wat langere tijd zijn wij op de hoogte van het voornemen van het Rijk om de gemeenten met enkele miljarden te korten op het gemeentefonds. Daarbovenop kwam nog de zogenaamde ‘opschalingskorting’ van o...

Lees verder  

Zuid-Holland stemt in met bouw woningen in Gnephoek

Zuid-Holland stemt in met bouw woningen in Gnephoek
0

Provinciale Staten van Zuid-Holland is akkoord met de bouw van 5.500 woningen in de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn. Een ruime meerderheid stemde voor het plan, waar de provincie lang op tegen was.  Gedeputeerde Staten van Z...

Lees verder  

Grote financiële impuls voor betaalbare woningbouw in Alphen aan den Rijn

Grote financiële impuls voor betaalbare woningbouw in Alphen aan den Rijn
0

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een belangrijke financiële bijdrage van bijna 4 miljoen euro van de Nederlandse regering ontvangen. Deze subsidie is bedoeld om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren en omvat vier bela...

Lees verder  

Algemene beschouwingen programmabegroting 2024

Algemene beschouwingen programmabegroting 2024
0

Als raad hebben we het vandaag over de programmabegroting voor 2024 te bespreken, de toekomst, laten we daarom dan ook stilstaan bij de prestaties en uitdagingen die voor ons liggen. Het is geruststellend om te constateren dat onze gem...

Lees verder  

Wethouder Gerard Van As overhandigt 1e sleutel aan bewoners Zaagmolenweg.

Wethouder Gerard Van As overhandigt 1e sleutel aan bewoners Zaagmolenweg.
0

Op 1 november 2023 heeft Nieuw Elan Wethouder Gerard Van As, in samenwerking met Monique Brewster, directeur van Woonforte, de eerste sleutel overhandigd van tijdelijke woningen aan de Zaagmolenweg.

Lees verder  

Nieuw Elan juicht Contourenplan Gnephoek toe

Nieuw Elan juicht Contourenplan Gnephoek toe
0

Het Contourenplan Gnephoek wordt toegejuicht door Nieuw Elan, een stap die de toekomst van de woningmarkt in Alphen aan den Rijn verzekert.

Lees verder