Nieuw Elan wil nuances en maatwerk voor verkeersplan

Nieuw Elan wil nuances en maatwerk voor verkeersplan
0

Op zichzelf kan de fractie van Nieuw Elan zich vinden in het nieuwe verkeersplan met categorisering van wegen, maar er zijn wel een paar kritische noten en er wordt een aantal nuances aangebracht. Deze gaan onder meer over participatie...

Lees verder  

Inwoners mogen meedenken over tijdelijke woningen

Inwoners mogen meedenken over tijdelijke woningen
0

Vanuit verschillende politieke fracties kwam op 6 april hetzelfde geluid: een grote opvanglocatie in Alphen-Stad aan Hoorn-West via het COA is prima, maar over tijdelijke opvang van vluchtelingen in de dorpen moet beter worden nagedach...

Lees verder  

Nieuw Elan motie over kunstmatige intelligentie (AI)

Nieuw Elan motie over kunstmatige intelligentie (AI)
0

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat onderzoeken of Kunstmatige Intelligentie gebruikt kan worden. De bedoeling is om te kijken of een computerprogramma goede teksten kan schrijven waardoor het werk van ambtenaren eenvoudiger wordt en de ...

Lees verder  

Ontwikkelen van het Bentwoud

Ontwikkelen van het Bentwoud
0

Recreatiegebied Bentwoud is jong en daarom is een goed plan voor de verdere ontwikkelingen nodig. De Alphense gemeenteraad mag hier input voor leveren. Peter Versteeg heeft onlangs het Nieuw Elan-standpunt in een raadscommissie naar vo...

Lees verder  

Iedereen wil graag een woning

Iedereen wil graag een woning
0

Gemeente Alphen aan den Rijn hoort bij de regio Holland-Rijnland waarin een aantal zaken gezamenlijk wordt aangepakt. Een hiervan is de huisvesting. Binnenkort moet hiervoor een nieuwe Regionale Woonagenda worden vastgesteld. Alphen za...

Lees verder  

Nieuw Elan stelt kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022 vast!

Nieuw Elan stelt kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022 vast!
0

“Stuk voor stuk mensen met lokale impact”

Lees verder  

Clemens Boere benoemd als Raadscommissielid voor Nieuw Elan!

Clemens Boere benoemd als Raadscommissielid voor Nieuw Elan!
0

Clemens Boere benoemd als Raadscommissieland voor Nieuw Elan!   In de raadsvergadering van 3 juni 2021 is Clemens Boere benoemd als Raadscomissielid voor Nieuw Elan. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zal Clemen...

Lees verder  

PLEYN 68 DEFINTIEF TOEKOMSTPROOF

PLEYN 68 DEFINTIEF TOEKOMSTPROOF
0

23 april heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bijdrage voor geluidswerende maatregelen voor buurthuis Pleyn68. Daarmee komt een langlopend traject teneinde. Buurt- en dorpshuizen toekomst bestendig te mak...

Lees verder  

TUNNEL VOOR HAZERSWOUDE DORP EN AQUADUCT VOOR BOSKOOP OPNIEUW OP DE TEKENTAFEL

TUNNEL VOOR HAZERSWOUDE DORP EN AQUADUCT VOOR BOSKOOP OPNIEUW OP DE TEKENTAFEL
0

De komende maanden worden stappen gezet in diverse projecten die van invloed zijn op de doorstroming van het verkeer in Hazerswoude Dorp en Boskoop. Maar voor het zo ver is debatteerde de raadscommissie ruimte en economisch domein op 1...

Lees verder  

VOOR LOKALE DAADKRACHT N209

VOOR LOKALE DAADKRACHT N209
0

Nieuw Elan-motie unaniem aangenomen: “raadsklankbordgroep verkeer wordt  raadswerkgroep.”

Lees verder  

Bestemmingsplan Multi Functionele Accommodatie Zwammerdam gewijzigd vastgesteld

Bestemmingsplan Multi Functionele Accommodatie Zwammerdam gewijzigd vastgesteld
0

Wat heeft er tot op heden plaatsgevonden?

Lees verder  

Onderzoek naar alternatieve route stadsbus in centrumgebied

Onderzoek naar alternatieve route stadsbus in centrumgebied
0

Evon Zevenbergen (Nieuw Elan) wil dat de stadsbussen van Arriva het loopgebied in het centrum van Alphen aan den Rijn voortaan mijden. Als alternatief zouden bushaltes in de lus van het Raoul Wallenbergplein en bij de ingang van De Aar...

Lees verder  

Plan voor rookvrije speelplaatsen donderdag in gemeenteraad

Plan voor rookvrije speelplaatsen donderdag in gemeenteraad
0

De gemeenteraad besluit donderdag 30 januari over een voorstel van Lisette Godart (Nieuw Elan) om openbare speelplaatsen rookvrij te maken. Achterliggende gedachte is de gezondheid van de spelende kinderen.

Lees verder  

7e wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

7e wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
0

Jaarlijks wordt de plaatselijke APV bijgewerkt naar de wetgevende actualiteit en naar wens van politieke keuzes die gemaakt worden. De grootste wijzigingen dit keer zijn slechts formaliteiten. Toch zijn er een paar punten die onderwerp...

Lees verder  

Kinderboerderijen blijven open

Kinderboerderijen blijven open
0

Afgelopen donderdag heeft de commissie uitvoerig gesproken over het voortzetten van de kinderboerderij, dus ook die in het Alphense Boskpark nabij het centrum. De raad was ontstemt toen er enkele maanden geleden het plan kwam om van dr...

Lees verder  

Herijking buurt- en dorpshuizen op naar fase 3

Herijking buurt- en dorpshuizen op naar fase 3
0

Het coalitieakkoord met als titel “Groene stad met lef, met krachtige buurten en dorpen” is het fundament voor deze notitie: “Voor alle inwoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurz...

Lees verder  

Als je jarig bent vier je feest! Nieuw Elan bestaat 10 jaar

Als je jarig bent vier je feest! Nieuw Elan bestaat 10 jaar
0

Nieuw Elan werd 10 jaar geleden op 23 september 2009 opgericht. Via 3 zetels tijdens de verkiezingen van 2010 en 6 in 2013 werd Nieuw Elan in 2018 met 10 zetels de grootste partij van Alphen aan den Rijn.  

Lees verder  

Nieuw Elan viert 10-jarig bestaan

Nieuw Elan viert 10-jarig bestaan
0

Maandag 23 september bestaat Nieuw Elan 10 jaar. Met de politiek ervaren Gerard van As als kartrekker, werd in 2009 een lokale politiek partij opgericht. Een decennium later is de partij de grootste in Alphense gemeenteraad en heeft zi...

Lees verder  

Aarhof wordt people centre!

Aarhof wordt people centre!
0

Tijdens de informatiemarkt van afgelopen donderdag werden de aanwezigen geïnformeerd over de plannen van het stadshart Lage Zijde. Diverse woningbouwprojecten worden begin volgend jaar afgerond en vervolgens ook weer gestart om zo...

Lees verder  

De woningmarkt kookt!

De woningmarkt kookt!
0

Om aan de jaarlijkse behoefte te voldoen moeten er 560 woningen per jaar gebouwd worden. Volgens diverse onderzoeken is er ruimte voor deze woningen binnen de huidige contouren van Alphen-Stad tot 2025. Vanaf dat moment zijn er geen in...

Lees verder  

Toekomstperspectief en versterking van het sierteeltconcentratiegebied geborgd

Toekomstperspectief en versterking van het sierteeltconcentratiegebied geborgd
0

De sierteeltbedrijven buiten het sierteeltconcentratiegebied hebben slechts geringe mogelijkheden om uit te breiden. Gelet hierop is het wenselijk die bedrijven een toekomstperspectief te bieden.

Lees verder  

Samen met inwoners, organisaties en bedrijven werken aan de democratie in onze veranderende samenleving

Samen met inwoners, organisaties en bedrijven werken aan de democratie in onze veranderende samenleving
0

Democratie in een veranderende samenleving is een van de speerpunten van het coalitieakkoord “Groene Stad met lef”. Met een tussenrapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de bestuursopd...

Lees verder  

Hoe was het voor nieuwkomers Schotanus en Maat?

0

Zo'n 400 dagen zit het dagelijks bestuur van Alphen nu in het zadel. Voor nieuwkomers Leo Maat en Gert-Jan Schotanus was dat een rough ride. Wat zijn het voor mannen? Deze krant vroeg het politici én mensen die ze 'uit het...

Lees verder  

'Kom op Gerard van As, jij bent nog niet klaar'

'Kom op Gerard van As, jij bent nog niet klaar'
0

COLUMNKrap drie jaar na het faillissement van V&D is bekend wat er op deze Alphense centrumlocatie verrijst: een gloednieuw winkel- en woningcomplex. De artist impression is gemaakt.

Lees verder  

Nieuw Elan zet raadslid Peter Bontekoe uit fractie

Nieuw Elan zet raadslid Peter Bontekoe uit fractie
0

Peter Bontekoe is maandagavond uit de fractie van Nieuw Elan gezet. Het raadslid van de gemeente Alphen aan den Rijn zou een onoverbrugbaar verschil van inzicht met de rest van de partij hebben.

Lees verder  

Gemeente Alphen zoekt oplossing voor oververhitte woningmarkt

Gemeente Alphen zoekt oplossing voor oververhitte woningmarkt
0

Wat kan de gemeente Alphen aan den Rijn doen om de grote problemen op de woningmarkt tegen te gaan? Dat was de vraag op de Alphense Woonconferentie, maandagavond in het gemeentehuis. Gemeente, woningcorporaties, bewoners, makelaars en ...

Lees verder  

Nieuw Elan in april

Nieuw Elan in april
0

In deze nieuwsbrief staat de gang van zaken tijdens de coalitievorming. Speciale aandacht is er voor het coalitieakkoord. Natuurlijk krijgen onze wethouders ook een ‘moment of fame’ en wordt de samenstelling van de fractie ...

Lees verder  

Nieuw Elan, CDA en GroenLinks in onderhandeling

Nieuw Elan, CDA en GroenLinks in onderhandeling
0

Onder leiding van André de Jeu, lijsttrekker van Nieuw Elan en formateur voor een nieuwe coalitie in de gemeente Alphen aan den Rijn, zijn grote winnaar Nieuw Elan, CDA en GroenLinks in onderhandeling. De drie partijen willen sa...

Lees verder  

Nieuw Elan met 10 zetels de grootste partij

Nieuw Elan met 10 zetels de grootste partij
0

Lees verder  

Nieuw Elan in maart

Nieuw Elan in maart
0

Wat vindt Nieuw Elan? In deze nieuwsbrief staan de politieke standpunten van de fractie van Nieuw Elan in de gemeenteraad van 15 maart. Speciale aandacht gaat echter uit naar Nieuw Elan en de monsterzege tijdens de gemeenteraadsverkiez...

Lees verder