Interesses

Wim Bloothoofd nieuwe voorzitter van Nieuw Elan

Wim Bloothoofd nieuwe voorzitter van Nieuw Elan
0

Wim Bloothoofd nieuwe voorzitter van Nieuw Elan Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 27 januari jl. is Wim Bloothoofd benoemd tot nieuwe partijvoorzitter. Wim is de opvolger van Stef Wulff die besloot in november de voorzi...

Lees verder  

Huisartsenpost blijft voorlopig toch open!

Huisartsenpost blijft voorlopig toch open!
0

Nieuw Elan vecht samen met andere partijen al jaren voor het behoud van de huisartsenpost.Portefeuillehouder Robin van Heusden is blij dat dankzij de vele inspanningen de afgelopen jaren het besluit dat Alphenaren ’s nachts en in...

Lees verder  

Fatima beëdigd als raadscommissielid

Fatima beëdigd als raadscommissielid
0

Tijdens de digitale raadsvergadering van 29 oktober 2020 is Fatima Achahboun beëdigd als raadscommissielid.Fatima is al in lengte van jaren actief lid en tevens eerste op de lijst om een eventueel lege plek in de fractie op te van...

Lees verder  

Initiatiefvoorstel buurtbus

Initiatiefvoorstel buurtbus
0

Raadslid Peter Versteeg heeft, mede namens een groot aantal fracties een initiatiefvoorstel aangeboden, waarin het college wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om buurtbusvereniging op te richten in de gemeente. Het c...

Lees verder  

Parkeerproblematiek centrum Alphen aan den Rijn aanpakken met een positieve benadering voor bewoners

Parkeerproblematiek centrum Alphen aan den Rijn aanpakken met een positieve benadering voor bewoners
0

De gemeente Alphen aan den Rijn staat voor een uitdaging om de parkeerdruk in het centrum in de toekomst zowel voor passanten, inwoners als bewoners van het centrum op een goed niveau te houden. De komende jaren worden veel winkelpande...

Lees verder  

Verlagen parkeernormen voorkomt lege parkeerplekken en bied kansen voor woningbouw

Verlagen parkeernormen voorkomt lege parkeerplekken en bied kansen voor woningbouw
0

Eens in de vijf jaar worden nieuwe parkeernormen bepaald. In het voorstel van het college is het voornemen om vooral de parkeernormen voor sociale huurwoningen te verlagen. Tijdens de commissievergadering gaf Nieuw Elan Raadslid Evon Z...

Lees verder  

Proactief bestaande kantoorpanden transformeren naar woningen vanwege meer thuiswerken

Proactief bestaande kantoorpanden transformeren naar woningen vanwege meer thuiswerken
0

De coronacrisis heeft een diepe impact gehad op de manier van leven van mensen. Een van de grootste ontwikkelingen die corona in gang heeft gezet is thuiswerken. Veel bedrijven laten werknemers volledig of gedeeltelijk thuiswerken om z...

Lees verder  

Scooterverbod

Scooterverbod
0

Tijdens het zomerreces heeft raadslid Evon Zevenbergen artikel 40 vragen gesteld over de handhaving van het scooterverbod in het centrum van Alphen aan den Rijn. Dit verbod is twee jaar geleden ingegaan en wordt doormiddel van zogenoem...

Lees verder  

En nu verder na de winst van Nieuw Elan

En nu verder na de winst van Nieuw Elan
0

Nieuw Elan is verreweg de grootste partij in de Alphense gemeenteraad met iets meer dan een kwart van de zetels: 10 van de 39. Dan heb je veel invloed, maar je kunt het niet alleen. Er moet dus een goede breed gedragen coalitie worden ...

Lees verder