Onderwijs en jongerenbeleid


8. Jongeren.jpg

 

 • Laat kinderen en jongeren kind en jong zijn!
 • Benut kennis van onze jongeren

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat wil Alphen aan den Rijn voor gemeente zijn?

Jeugdzorg

Moeten kinderen in Alphen aan den Rijn in armoede opgroeien? Moeten kinderen harder worden aangepakt? Of moeten we ervoor zorgen dat kinderen kind kunnen zijn? Nieuw Elan vindt dat we kwetsbare jongeren moeten helpen, niet straffen. Kwetsbare jongeren verdienen een veilige omgeving en eerlijke kansen net als elk ander kind.

De uitdaging is:

 • er zijn nog nooit zoveel kwetsbare kinderen in Alphen aan den Rijn geweest als nu. Momenteel vallen ruim 3000 jongeren onder de jeugdzorg. En de verwachting is dat deze aantallen als gevolg van Covid 19 zullen toenemen;
 • ons systeem creëert armoede. Dat zou niet zo moeten zijn;
 • de werkwijze van onze uitvoeringspartners is weliswaar één van de modernere in Nederland, maar kan en moet nog beter;
 • kwetsbare gezinnen krijgen onvoldoende de integrale hulp die ze nodig hebben. Kinderen uit kwetsbare gezinnen presteren op latere leeftijd beduidend slechter dan niet-kwetsbare kinderen;
 • strenger straffen om de jeugdcriminaliteit tegen te gaan brengt in veel gevallen meer jongeren in de criminaliteit als ze verder geen hulp krijgen.

Laat kinderen en jongeren kind en jong zijn

Nieuw Elan wil:

 • prioriteit geven aan preventieve sociale interventies in samenwerking met onderwijs, sport en cultuur, bedrijfsleven en andere organisaties.
 • investeren in vroegtijdige interventies en uitgebreidere integrale ondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen;
 • dat jeugdzorg niet stopt bij 18 jaar en er een goede overdracht is naar Wmo, of WLZ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennis zit juist ook bij onze jongeren

Algemeen jongerenbeleid

Algemeen jongerenbeleid

Nieuw Elan vindt wel dat alle kinderen en jongeren recht hebben op een ‘gewone, gezonde, positieve’ opvoeding. Zij moeten veilig kennis kunnen maken met sport, cultuur, leren, werken en wonen.

Ouders en andere opvoeders moeten toegang hebben tot informatie om de ontwikkeling en de talenten van kinderen te kunnen stimuleren.

Nieuw Elan vind dat hierbij een grote rol is weggelegd voor het Centrum voor Jeugd en Gezin waar ouders altijd binnen kunnen lopen voor ondersteuning.

Kennis zit ook bij jongeren

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep bij innovatie en duurzaamheid. Jongeren zorgen voor creatieve initiatieven, een bruisende stad en zijn belangrijke gebruikers van lokale voorzieningen. In een samenleving waarin de vergrijzing toeneemt is het van belang om juist ook jongeren binnen de gemeentegrenzen te houden.

Nieuw Elan wil daarom meer aandacht voor:

 • Jongerenhuisvesting;
 • openbaar vervoer;
 • Onderwijs;
 • stage- en werkervaringsplekken.

Nieuw Elan is voorstander van beter openbaar vervoer en het mogelijk maken van nacht-food-horeca.

Nieuw Elan wil dat de gemeente jongeren serieus neemt door naar hen te luisteren en hen een stem te geven. Initiatieven van jongeren moeten worden ondersteund. Stimuleringssubsidies kunnen worden ondergebracht bij de EDBA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwijs bij alle facetten van leven betrekken

Onderwijs met perspectief

Meer jongeren hebben onderwijs nodig dat ze kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt. Daarom moet de flexibiliteit worden vergroot en de interactie tussen onderwijs en het bedrijfsleven worden versterkt. Bedrijven en organisaties zijn een uitstekende plek om in de praktijk te leren.

Nieuw Elan wil:

 • Integrale Kindcentra voor kinderen van 0 tot 17 jaar, waarbij kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en buitenschoolse opvang, sport en cultuur geïntegreerd gaan samenwerken;
 • een doorlopende lijn in de ontwikkeling van kinderen, om zo het kind optimaal te kunnen begeleiden;
 • een betere koppeling tussen de beroepsopleiding en de behoeften van de arbeidsmarkt;
 • behoud en uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden op MBO-niveau in Alphen aan den Rijn;
 • een technisch/agrarische studierichting op MBO-/HBO-niveau in Boskoop;
 • hoger beroepsonderwijs in Alphen aan den Rijn, passend bij de specifieke kenmerken van Alphen zoals logistiek, de groene transitie en recreatie;
 • onderwijsinstellingen betrekken bij alle facetten van ‘het leven’ in de gemeente. Hierdoor worden ook jeugd en jongeren al vroeg bij de maatschappij betrokken;
 • aandacht voor korte opleidingstrajecten die buiten het reguliere onderwijs vallen, vooral in het volwassenenonderwijs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u meer vragen over dit standpunt?
Neem contact met ons op via het contactformulier!

Lees hier ons volledige partijprogramma.