Clemens Boere

Raadslid

Clemens Boere

“Als volksvertegenwoordiger moet je keuzes maken, daarbij is het vaak onmogelijk om aan ieders wensen tegemoet te komen.”

Clemens Boere is al vele jaren actief in Nieuw Elan, waarvan sinds 2014 als ondersteunend raadscommissielid. In 2022 is hij gekozen tot raadslid.  

Portefeuille:

  • Gebiedsgericht werken
  • Multifunctionele accommodaties
  • Groene Hart economie
  • Buitengebied
  • Verkeer en vervoer in de dorpen
  • Infrastructuur, vaarwegen en parkeren in de dorpen
  • Informatisering en automatisering
  • Wijken & Kernen
  • Lid raadsklankbordgroep Omgevingswet
  • Lid raadswerkgroep Duurzaamheid

Boskoper Clemens Boere is in zijn dorp al heel lang politiek actief, onder meer als lid van de WMO-raad. In de grote gemeente Alphen aan den Rijn heeft zich als ondersteunend raadscommissielid ingezet met zijn portefeuille onder meer WMO en bereikbaarheid van de dorpen. Voor Clemens staat de mens in zijn omgeving centraal om met maatwerk de juiste oplossing te krijgen.

In zijn werkzame leven is Clemens Boere Directeur IT van een internationaal bio-tech bedrijf. Daarnaast is hij sinds 1989 actief als vrijwilliger bij de Boskoopse scouting.