Frans Langerak

Fractievoorzitter

Frans Langerak

“Heeft u een vraag of wilt u iets kwijt? Ik ben altijd tot luisteren en een antwoord bereid.”

Frans zit sinds 2018 in de gemeenteraad voor Nieuw Elan. Hij behandelde in de periode 2018 – 2022 de portefeuilles wonen, milieu en het stadshart en de stationsomgeving.

Sinds 2024 is Frans fractievoorzitter. In het dagelijks leven is hij daarnaast werkzaam als advocaat in het ondernemingsrecht en maritiem- & transportrecht, waarbij hij overnames begeleidt en zakelijke geschillen oplost.

Zijn interesse voor de lokale politiek komt voort uit de overtuiging dat je als inwoners samen ervoor moet zorgen dat de lokale overheid goed functioneert. En je daar het beste aan kunt bijdragen door zelf mee te doen en verantwoordelijkheid durft te nemen.

Leefbaarheid, veiligheid, betaalbaarheid, woningnood, duurzaamheidsvraagstukken; het zijn stuk voor stuk grote en belangrijke thema’s, die we met elkaar in Alphen stad en de kernen daaromheen samen moeten oplossen. Frans staat daarbij tussen de mensen en is goed benaderbaar.  

Hij weet van aanpakken, maar ook wanneer er even gas terug genomen moet worden. Het beste resultaat is waar hij voor gaat en daar spant Frans zich maximaal voor in.