Gert-Jan Schotanus

Kandidaat #10

Gert-Jan Schotanus

“Ik wil iets betekenen voor de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.”

Gert-Jan Schotanus is wethouder voor Nieuw Elan met in zijn portefeuille:

  • Gebiedsgericht werken en denken
  • Wijken en kernen
  • Onderwijs en kinderopvang
  • Sport
  • Preventie
  • Multifunctionele accommodaties (MFA’s)
  • Dierenwelzijn en kinderboerderijen
  • Vergunningen (niet drank, horeca en evenementen)

Boskoper Gert-Jan Schotanus is sinds 2018 wethouder voor Nieuw Elan. Voorheen was hij wethouder in de gemeente Boskoop (2006-2010 voor SGP) en vanaf 2014, na de fusie met Alphen aan den Rijn, was hij gemeenteraadslid.

Voorafgaand aan zijn politieke carrière werkte Schotanus als docent. Vervolgens werd hij teamleider bij het Boskoopse Wellantcollege en daarna als afdelingsdirecteur vmbo/havo bij het Ashram College. Ook heeft hij voor het Ministerie van Justitie gewerkt in verschillende penitentiaire inrichtingen.