Gert-Jan Schotanus

Kandidaat #10

Gert-Jan Schotanus

Gert-Jan Schotanus is sinds 2018 wethouder voor Nieuw Elan van de gemeente Alphen aan den Rijn met als portefeuilles Sport, Openbare ruimte, Inkoop & Aanbesteding, Wijken & Kernen en Democratisch akkoord.

“In de afgelopen jaren heb ik als wethouder mijn steentje bijgedragen om onze gemeente op veel punten nog beter en mooier te maken. Voorbeelden hiervan zijn het Speelruimteplan en de inzet in de wijken en dorpen om inwoners meer te betrekken bij hun directe woonomgeving. Ook zijn de multifunctionele accommodaties gestart als huiskamers van de wijk of buurt. Verder zijn er veel reconstructies uitgevoerd of zij worden uitgevoerd.

Binnen de sport is veel bereikt, zoals de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden. De stichting AlphenVitaal is opgericht voor en met de inwoners, sportclubs en bedrijfsleven. Daarnaast was onze gemeente European City of Sport 2021, een titel die we vol trots hebben gedragen. Verder is Alphen aan den Rijn de komende jaren gastgemeente voor de Nationale Sportweek.

Er zijn echter nog uitdagingen genoeg. Denk bijvoorbeeld aan de inzet om te komen tot een grote multifunctionele sportaccommodatie waar zowel verenigingen als scholen gebruik van kunnen maken. Ook een verdere uitbreiding van beweeg- en wandelroutes in heel Alphen aan den Rijn verdient de komende jaren aandacht. Op deze manier dragen we bij aan een vitale gemeente met fitte inwoners.

Er kunnen nog veel meer inwoners betrokken worden bij hun eigen directe leefomgeving door hen voorstellen te laten doen binnen de openbare ruimte, zoals we hebben gedaan bij Alphen Centrum Begroot.

"Doorgaan omdat de samenleving nooit ‘af’ is, dat is wat ik wil doen met uw steun!”