Robert Blom

Kandidaat #8

Robert Blom

“Ik ben van mening dat er altijd oog en oor moet zijn voor individuele inwoners en hun problemen.”

Robert Blom is al vele jaren raadslid voor Nieuw Elan. Deel uitmaken van de gemeenteraad is een dankbare taak. In de raad draait het vrijwel altijd om grote belangrijke zaken, maar voor Blom zijn het juist mens én dier die tellen.

Portefeuille:

  • Dierenwelzijn
  • Cultuur, erfgoed en gemeentearchief
  • Afval
  • Natuur en milieu
  • Openbare ruimte
  • Recreatie en toerisme
  • Gemeentelijk vastgoed
  • Financiën
  • Armoedebeleid

Robert Blom is dankzij zijn veelzijdige belangstelling thuis op velerlei terreinen. Daarbij helpt het wel dat hij vele jaren actief was voor de VVD, voordat Nieuw Elan als lokale partij de politieke arena betrad. Zijn ervaring als wethouder zet hij in om lokale initiatieven van de grond te trekken, zoals bijvoorbeeld een aanzienlijk beter dierenwelzijnsbeleid door het indienen van een Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn.

Naast de actieve lokale politiek verdient Robert Blom bekendheid bij ‘het grote publiek’ dankzij veel publicaties. Schrijvend over een uitgebreid aantal onderwerpen zijn de boeken van Robert Blom in elke boekhandel te vinden.