Robin van Heusden

Kandidaat #6

Robin van Heusden

Ik ben Robin van Heusden (1974) geboren en getogen Alphenaar!

Naast mijn gemeenteraadswerk, werk ik al bijna 28 jaar in de zorg.

Ik ben begonnen in verpleeghuis Oudshoorn en werk nu al 24 jaar voor zorginstelling Ipse Bruggen, waarvan zo’n 15 jaar als leidinggevende. 

De afgelopen 8 jaar heb ik mij namens Nieuw Elan hard gemaakt voor het sociaal domein en dat wil ik de komende jaren graag voor jullie blijven doen!

Mijn aandachtspunten zijn ;

  • Het behoud van de Huisartsenpost (HAP) voor de nachten en weekenden.
  • Het blijven streven naar een basisziekenhuis in Alphen-stad
  • Meer aandacht voor kwetsbare  jongeren.
  • Gehandicaptenbeleid: gelijke kansen voor iedereen.
  • Samenwerking met ouderenorganisaties om eenzaamheid te bestrijden.
  • Ruimhartige hulp en bijstand voor minder weerbare inwoners.

Ik denk het liefst in mogelijkheden, hoe dingen wél kunnen en hoe je samen tot goede oplossingen kunt komen. Daarbij is maatwerk vaak noodzakelijk. Het zoeken naar deze verbinding is mijn grootste drijfveer om het werk als gemeenteraadslid goed te kunnen blijven uitvoeren.

''Geef de raad een sociaal en betrokken gezicht''

Stem Robin van Heusden