Wim Bloothoofd

Voorzitter

Wim Bloothoofd

Medeoprichter Nieuw Elan.

In 2009 medeoprichter van Nieuw Elan. Was bestuurslid vanaf 2009 t/m 2016 toen ik als voorzitter aftrad. Ben eind vorig gevraagd om weer voorzitter te worden, hetgeen in januari 2021 is bekrachtigd door de algemene ledenvergadering.

Nieuw Elan en lokale politiek

Nieuw Elan is een partij die dicht bij de mensen staat en zo langzamerhand diepgeworteld is in de samenleving van Alphen aan den Rijn. Nieuw Elan wil een herkenbare positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap. Lokaal betekent voor Nieuw Elan oog en oor hebben voor wat er daadwerkelijk omgaat in alle kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor Nieuw Elan staat meedoen in de samenleving voorop. Wij gaan uit van de kracht van mensen zelf. Mensen zijn nu eenmaal het meest gelukkig als ze in staat zijn voor zichzelf te zorgen, keuzes kunnen maken en waarmaken.

Als voorzitter van het bestuur leid ik de 'vereniging', die de politieke partij Nieuw Elan ook is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van bijeenkomsten en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten. Vrijwel nooit en ook nu niet is de voorzitter van de vereniging tevens de politiek leider van de partij.

Alphen aan den Rijn.

Alphen aan den Rijn betekent voor mij een prettige omgeving om in te leven. Een omgeving waar ik me al vanaf 1971 thuis voel, maar ook een omgeving die aandacht verdient op vele vlakken. Aandacht die ik geef, door actief deel te nemen, zoals ook nu weer als voorzitter van Nieuw Elan, die zich gesteund voelt door vele kiezers en een groot aantal leden. Het zijn de leden en vrijwilligers die zich op enerlei wijze inzetten voor Alphen aan den Rijn en onze politieke vereniging Nieuw Elan.

Heeft u een vraag aan onze voorzitter, stuur dan een mail naar:
 
voorzitter@nieuwelan.nl