Sport, cultuur en evenementen


7. Sport.jpg

 

  • Alphen Vitaal
  • Een nieuwe sport- en evenementenhal
  • Een 400 meter schaatsbaan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alphen vitaal

Sport en Bewegen

Alphen aan den Rijn was in 2021 European City of Sport. Sport bevordert een gezonde leefstijl, verhoogt arbeidsproductiviteit en leerprestaties en voorkomt ziekte. Sport draagt bij aan sociale samenhang, integratie en een zinvolle besteding van vrije tijd. Nieuw Elan vindt de titel vooral een enorme waardering voor het vele werk van alle vrijwilligers, professionals en de gemeente.

Sportverenigingen vervullen in de kernen en wijken een belangrijke maatschappelijke functie. Clubhuizen zijn bij uitstek ontmoetingsplaatsen voor inwoners. Deze rol moet nog beter benut worden door het toevoegen van meer functies aan sportkantines.

Alphen Vitaal

Nieuw Elan juicht het oprichten van het platform Alphen Vitaal toe. Ondernemers, sport- en beweegaanbieders, onderwijs, de gezamenlijke Alphense zorgverleners, zorgverzekeraars en vele anderen richten zich samen op preventie en gezondheid. Met de inzet van Buurtsportcoaches moet de gezonde keuze ook de makkelijkste keuze worden voor alle inwoners. Nieuw Elan wil dit programma verder versterken door meer verbinding te leggen met andere beleidsvelden.

Iedereen moet kunnen meedoen. Voor inwoners van jong tot oud die het even of langdurig niet kunnen betalen moet er een participatiefonds zijn om te kunnen deelnemen aan sport- en/of culturele activiteiten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trots zijn op prestaties

(Top)sport en onderwijs

Topsport

Nieuw Elan is voorstander om de topsport in Alphen aan den Rijn beter onder de aandacht te brengen en initiatieven van sportclubs beter te stimuleren. Een steevast onderdeel van deze aandacht voor topsport is het in stand houden van de huldiging van sportieve helden tijdens een Sportgala.

Sport en onderwijs

Sport is een integraal onderdeel van onderwijs. Nieuw Elan wil zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs stimuleren om een geïntegreerd sport- en cultuurprogramma op te zetten samen met lokale organisaties en bedrijven.

Schoolzwemmen in de vorm van ‘natte gymlessen’ moet voor alle scholen in Alphen aan de Rijn mogelijk worden gemaakt. De gemeente speelt hierbij een initiërende rol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nog beter gebruik van de openbare ruimte

Nieuwe sport- en evenementenhal

Nieuw Elan is voorstander van een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie voor de binnensport als vervanging van de Rijnstreekhal en de Arena. Een plek waar je kunt sporten, concerten bezoeken en nog veel meer. De locatie in Sportpark de Bijlen waar nu Jongerencentrum Max is gevestigd, lijkt daarvoor het meest geschikt. Max is wat Nieuw Elan betreft een belangrijke “bewoner” van de nieuwe accommodatie.

400 meter mobiele ijsbaan

Nieuw Elan vindt dat naar Rotterdams voorbeeld schaatsverenigingen, wedstrijdschaatsers en recreanten gebruik moeten kunnen maken van een zogeheten mobiele ijsbaan. Nieuw Elan steunt de initiatiefnemers die zich  inmiddels bij de gemeente hebben gemeld.

De sportieve openbare ruimte

Als iets tijdens COVID 19 duidelijk is geworden dan is het wel het belang van de openbare ruimte als grootste sportaccommodatie van onze gemeente, Recreatief wandelen en fietsen zijn de populairste beweegactiviteiten in de openbare ruimte, gevolgd door hardlopen en wielrennen.

Nieuw Elan is trots op de vele fraaie recreatiegebieden zoals het Zegerslootgebied en het Bentwoud en wil meer investeren om het gebruik van de openbare ruimte te stimuleren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lol van de samenleving

Cultuur en evenementen

Nieuw Elan noemt cultuur en de evenementen “de lol van de samenleving”.De culturele uitstraling van onze gemeente bepaalt voor een groot deel de aantrekkelijkheid voor inwoners en bedrijfsleven. Cultuur verbindt, prikkelt en is goed voor ‘de mensen’.

Nieuw Elan vindt verscheidenheid, onafhankelijkheid, kwaliteit, toegankelijkheid en duidelijke en eerlijke voorwaarden voor alle aanbieders belangrijk. Er moet daarbij voldoende gebruik gemaakt kunnen worden van gemeentelijke voorzieningen.

Nieuw Elan wil:

  • vezelfstandiging van theater Castellum;
  • podia, festivals en cultureel erfgoed als promotie voor de gemeente;
  • kunst en cultuur meer inzetten voor onderwijs en bedrijfsleven;
  • het cultuurplatform Khabbaz laten samengaan met Alphen Vitaal voor meer slagkracht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lol van de samenleving

Evenementen

Evenementen met regionale en landelijke uitstraling moeten ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Nieuwe initiatieven voor grootschalige evenementen moeten worden gestimuleerd, zowel in de stad als in de dorpen en in het buitengebied.

Nieuw Elan vindt dat het gebruik van de vernieuwde evenementenlocatie in het Zegerplasgebied verder mag worden uitgebreid.

De kernen moeten gefaciliteerd worden bij de organisatie van dorpsfeesten.

Kleinschalige evenementen in wijken en kernen moeten eenvoudig subsidie kunnen aanvragen met een eenvoudige financiële verantwoording achteraf. Vereenvoudiging van de lokale regelgeving is dringend gewenst.

Alphense Feestweek

Nieuw Elan is voorstander van een jaarlijkse ‘Alphense Feestweek’ waarin maatschappelijke partners, inwoners en ondernemers gezamenlijk de saamhorigheid van Alphen aan den Rijn benadrukken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u meer vragen over dit standpunt?
Neem contact met ons op via het contactformulier!

Lees hier ons volledige partijprogramma.