Wonen


1. Wonen.jpg

 

 • Waar mogelijk versnellen
 • Woonchaos aanpakken door nieuwbouw Gnephoek en Noordrand

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bouwen in Alphen Stad én de kernen

Wonen is een grondrecht. Als er niet heel snel wat gebeurd dreigt de woningmarkt in onze gemeente door de provincie in een woonchaos te veranderen. Onbetaalbare koopwoningen en jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn onacceptabel. De woonchaos treft vooral nieuwe betreders van de woningmarkt. Het kan niet zo zijn dat alleen voor jongeren met rijke ouders het makkelijker is om een appartement in handen te krijgen.

We hebben een evenwichtige woningmarkt nodig en stimuleren dat we in heel Alphen aan den Rijn kunnen wonen. Zowel in de kernen als in Alphen Stad. Thuis is de basis van ons dagelijks leven. Mensen doorlopen verschillende levensfasen, daarom moeten onze woonvormen divers zijn, zoals: koop-, huur-, algemene-, studenten-, jongeren- en ouderenwoningen.

Nieuw Elan is sinds 2014 verantwoordelijk voor de woonopgave in Alphen Stad en sinds 2018 ook voor de kernen. Ook wij zien met lede ogen aan dat de duizenden woningen die in de achterliggende tijd gerealiseerd zijn nog niet voldoende zijn. Helaas kunnen door bezwaren van omwonenden of wet- en regelgeving geen of met vertraging woningen op zogenaamde onorthodoxe plekken worden gerealiseerd.

Als een agrarische bedrijfswoning in het sierteeltgebied (mn in Boskoop) niet meer noodzakelijk is kan de bestemming in principe worden omgezet naar woonfunctie. Uitgangspunt is dat per saldo minder of nul nieuwe woningen in het sierteeltgebied worden gebouwd dan er gesloopt worden.

Nieuw Elan wil inzetten op woningbouw in de hele gemeente Alphen aan den Rijn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versnellen waar het kan, nog veel te bouwen

Nieuwe woningen zijn nodig om:

 • de bevolkingsgroei op te vangen;
 • extra woningbehoefte vanwege minder mensen per woning op te vangen;
 • in stand houden van de lokale voorzieningen zoals onderwijs, winkels, sportaccommodaties, theater en horeca;
 • te voldoen aan de woningbehoefte van specifieke doelgroepen zoals ouderen, jongeren en starters.

Het is onvermijdelijk dat een deel van de woningvoorraad voor nieuwkomers vanuit de regio wordt gebruikt. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt binnen de regio Holland Rijnland.

Nieuw Elan wil:

 • dat realistische en kansrijke plannen worden uitgevoerd;
 • inwoners betrekken bij bouwplannen en woonvisies;
 • Particuliere (coöperatie) initiatieven ondersteunen om in groepsverband te kunnen;
 • dat bij nieuwbouw rekening gehouden wordt met bereikbaarheid en ontsluiting.

Versnellen waar het kan

Voor de komende jaren wil Nieuw Elan de opgave in Alphen Stad en de kernen waar mogelijk versneld realiseren. Bijvoorbeeld met tiny houses en tijdelijke woningen.

Die opgave is:

 • Aarlanderveen: 45-55 woningen (maatwerk per vrijkomende locatie). Noordeinde en Zuideinde;
 • Benthuizen: 270 woningen (voornamelijk: meergezins sociale huur- en middensegmentwoningen, rijtjeskoopwoningen). Bentwijck;
 • Boskoop: 765-900 woningen (voornamelijk: meergezins sociale huur- en middensegmentwoningen, rijtjeskoopwoningen en koopappartementen). Torenpad-Oost en Torenpad-West, Azalealaan, Centrum Zuid (Boomgaard)
 • Biezenlanden, herontwikkeling Glascentrale Linnaeusweg, Voorofsche Zoom-lineusweg, Klaverblad, Mendelweg, Loefzijde-Spoorbos, Kalverdans, Weegbree, Zijde;
 • Hazerswoude-Dorp: 270-315 woningen (voornamelijk: meergezins sociale huur- en middensegmentwoningen, rijtjeskoopwoningen);
 • Hazerswoude-Rijndijk: 270-315 woningen (voornamelijk: meergezins sociale huur- en middensegmentwoningen, rijtjeskoopwoningen). Westvaartpark, Hof van Oostvaert,Willem Kloosstraat, J. Heydelaan;
 • Groenendijk: locatie Avery Dennisson, Groenestein, de Nieuwe Hoop, Nieuw Werklust;
 • Koudekerk aan den Rijn: 135-180 woningen (voornamelijk: meergezins sociale huur- en middensegmentwoningen, rijtjeskoopwoningen). Oog van Koudekerk, locatie Pastorie, Bijkerk, Zuidwijk, locatie Medoclean;
 • Zwammerdam: ca. 240 woningen (maatwerk per vrijkomende locatie en voor specifiek voor sociaal-econ). integratie op locatie Ipse de Bruggen Spoorlaan, locatie BAM- en Buitendorpstraat, Vinkebuurt, Rijksstraatweg, Steekterweg, Molenstraat;
 • Alphen Stad: 3600-4150 woningen (voornamelijk: meergezins sociale huur- en middensegmentwoningen, rijtjes- en 2-onder-1-kap-koopwoningen en koopappartementen). Locaties: Rijnhavengebied, Oude Rijnzone, Nieuwe Sloot, Rijnstreekhallocatie, Euromarkt/GGZ-locatie Noorderkring, Scala college locatie Diamantstraat, Klompenmaker, achter het Bospark, Verlengde Bruinsslotsingel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gnephoek ontwikkelen

Maar dat is niet voldoende

De behoefte aan woningen is veel groter dan dat we op dit moment mogen bouwen. Nieuw Elan wijst daar al jaren op. Binnen Alphen-Stad kunnen we nog op veel plekken in de hoogte bouwen. Maar er is ook grote behoefte aan betaalbare eengezinswoningen met een tuintje voor jonge gezinnen. Daarom is het noodzakelijk dat er grote zogenaamde uitleglocaties beschikbaar komen voor nieuwbouw. De Gnephoek en de Noordrand zijn daarvoor uitermate geschikt.

De veronderstelling van provincie Zuid-Holland dat er voldoende ruimte is voor woningbouw binnen de huidige grenzen is volstrekt achterhaald. Bovendien tast dat in veel gevallen het woongenot van huidige bewoners aan en zorgen bezwaren voor serieuze vertraging, terwijl de markt verder oververhit raakt.

Nieuw Elan wil dat de nieuwe minister van Wonen ons steunt om de gigantische woonopgave ook écht het hoofd te bieden!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u meer vragen over dit standpunt?
Neem contact met ons op via het contactformulier!

Lees hier ons volledige partijprogramma.