ANBI


Nieuw Elan heeft als doel het functioneren als politieke vereniging. Primair is het doel daarbij het betrekken van de inwoners van Alphen a/d Rijn en omstreken bij het participeren in allerhande vormen van openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties.

Het complete beleidsplan kunt u via deze link vinden: https://www.nieuwelan.nl/beleidsplan.html 

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Missie Nieuw Elan

Nieuw Elan vormt haar mening over alle voor de gemeente relevante onderwerpen op basis van inhoudelijke kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en signalen vanuit de inwoners. Dit betekent dat Nieuw Elan vanuit haar politieke verantwoordelijkheid, alles zal doen dat goed is voor de Alphense burger. Het geluid van de burger zal door het (doen) organiseren van evenementen en het ondernemen van andere activiteiten gehoord worden, waarbij de afstand tussen politiek en de lokale burgers wordt verkleind, zodat de stem van de burger vaker wordt gehoord dan 1 x per 4 jaar.

Visie Nieuw Elan

De grootste partij van de gemeente Alphen aan den Rijn te worden met daar bi j een afspiegeling van vertegenwoordiging van gekozen leden die op haar beurt een reflectie geven van de samenstelling van de burgers van de genoemde gemeente, zodat een optimaal draagvlak wordt gecreëerd voor de politieke koers die de partij de komende jaren gaat bevaren.

Het complete beleidsplan kunt u via deze link vinden: https://www.nieuwelan.nl/beleidsplan.html 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten staat in het jaarverslag wat te vinden is via deze link: https://www.nieuwelan.nl/jaarverslag.html 

Een financiële verantwoording

Een financiële verantwoording staat in het jaarverslag wat te vinden is via deze link: https://www.nieuwelan.nl/jaarverslag.html 

Bestuur Nieuw Elan:

Dhr. W. Bloothoofd, Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de bestuurstaak. Tevens is het de taak van de voorzitter bestuursvergaderingen voor te zitten.

Vacature, Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de correspondentie door de vereniging. Tevens notuleert de secretaris de vergaderingen van het verenigingsbestuur en beheert hij het secretariaat.

Dhr. H. Simonis, Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het aan de algemene ledenvergadering voorstellen van het financiële beleid van de vereniging en de naleving daarvan.

(De leden van het bestuur ontvangen geen beloning)

 

Naam van de instelling en BTWnummer:

Nieuw Elan. (politieke vereniging)

RSIN nummer: 821285609 / KvK nr.27354476  

Het post en bezoekadres van de instelling

Saffierstraat 211
2403 XS, ALPHEN AAN DEN RIJN

De vereniging Nieuw Elan is opgericht op 23 september 2009 te Alphen aan den Rijn en is opgericht voor onbepaalde tijd.