ANBI


Nieuw Elan heeft als doel het functioneren als politieke vereniging.

Primair is het doel daarbij het betrekken van de inwoners van de gemeente Alphen a/d Rijn bij het participeren in allerhande vormen van openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties.

Het complete beleidsplan voor de huidige collegeperiode kunt u hier lezen:

Beleidsvisie en missie 2022-2026.pdf

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiele verantwoording

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de finaniciele verantwoording zijn te vinden in het jaarverslag:

Jaarverslag 2022.pdf

 

Bestuur Nieuw Elan:

Voorzitter W. Bloothoofd Coördinatie van de uitvoering van de bestuurstaak. Voorzitten bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.
Secretaris A. Kalkhoven Administratie en correspondentie van de vereniging. Notulist van vergaderingen.
Penningmeester (vacature) a.i. A. Kalkhoven Financieel beheer en beleid. Presenteren van begroting en jaarcijfers in de algemene ledenvergadering
Algemeen bestuurslid M. Mezian Vrijwilligers en opleidingen
Algemeen bestuurslid H. Simonis Campagne en PR

Bestuursfuncties zijn onbezolderd.

 

Naam van de instelling en BTWnummer:

Nieuw Elan. (politieke vereniging)

RSIN nummer: 821285609 / KvK nr.27354476  

Het post-adres van de instelling

Cauberg 88
2402 ZM, ALPHEN AAN DEN RIJN

De vereniging Nieuw Elan is opgericht op 23 september 2009 te Alphen aan den Rijn en is opgericht voor onbepaalde tijd.