Waar wij voor staan


 • Nieuw Elan hanteert steeds als uitgangspunt: ‘Wat is goed voor Alphen aan den Rijn?’ Kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en de mening van de inwoners zijn daarbij leidend.
 • Nieuw Elan heeft als doel een prettig woon- en leefklimaat voor iedereen. Dit geldt voor alle terreinen waar wij invloed op hebben.
 • Nieuw Elan wil praktische en uitvoerbare oplossingen bieden voor de uitdagingen waar de gemeente voor staat.
 • Nieuw Elan vindt dat inwoners primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn. Wie hulp nodig heeft moet wel op de gemeente kunnen rekenen.
 • Nieuw Elan vindt dat gezinnen, jongeren, alleenstaanden en ouderen meer ondersteuning moeten krijgen op buurt-, wijk- en dorpsniveau.
 • Nieuw Elan vindt dat sport, cultuur en onderwijs permanente aandacht verdienen.
 • Nieuw Elan is voorstander van minder bureaucratie, regelgeving en bemoeienis in de persoonlijke levenssfeer en meer zeggenschap voor burgers.
 • Nieuw Elan vindt dat het bedrijfsleven meer ondersteuning verdient. Dit geldt voor industriële bedrijven, Midden- en Kleinbedrijf, detailhandel én ZZP-ers.
 • Nieuw Elan vindt bereikbaarheid vanuit de Randstad en het Groene Hart, in de stad én in de kernen een  prioriteit.
 • Nieuw Elan vindt flexibel omgaan met ontwikkeling van bedrijfsterreinen en locaties voor woningbouwKansrijke nieuwe projecten moeten direct worden uitgevoerd of voorbereid.
 • Nieuw Elan wil dat individuele inwoners en georganiseerde inwonersgroepen, zoveel mogelijk betrokken worden bij besluitvorming. Meedenken en meedoen zijn hiervoor de sleutelwoorden.
 • Nieuw Elan vindt een doordachte toekomstvisie voor Alphen aan den Rijn belangrijk. Daarbij zijn de begrippen gezondheid, duurzaamheid en ambitie
 • Nieuw Elan vindt dat de uitgaven en inkomsten van de gemeente steeds kritisch moeten worden bekeken. Daarom moeten steeds worden besproken wat de gemeente wel en wat de gemeente niet (meer) doet.
 • Nieuw Elan vindt dat de gemeente moet faciliteren en partner moet zijn van inwoners, ondernemers en maatschappelijke netwerken. Met persoonlijk contact, een herkenbaar aanspreekpunt en dienstverlening dichtbij de inwoners.

 

 • Kortom, Nieuw Elan werkt in en vanuit de samenleving!