Ambities


 

Meer werkgelegenheid door

 • samenwerken met ondernemers en ondernemersorganisaties
 • aantrekken van nieuwe bedrijven en organisaties
 • impuls voor Greenport Boskoop
 • investeren in werkervaringsplaatsen en jeugdwerkgelegenheid
 • meer beroepsopleidingen binnen de gemeentegrenzen
 • bevorderen toerisme en recreatie
 • omarmen van duurzame en unieke initiatieven

 Meer woningen door

 • historische en beeldbepalende gebouwen benutten voor wonen
 • optimale woningbouw in de kernen
 • ontwikkelen van flexibele woningbouwlocaties

Betere bereikbaarheid door

 • verbeteren doorstroming op provinciale wegen
 • verbeteren ‘management’ openen bruggen
 • weren van zwaar vrachtverkeer uit alle kernen
 • verkeersknelpunten oplossen

Sociaal beleid door

 • behoud van voorzieningen in wijken en kernen
 • blijvend ondersteunen van vrijwilligers
 • bij voorkeur lagere of tenminste gelijkblijvende gemeentelijke lasten
 • iedereen een kans te geven om mee te doen

Betere zorg door

 • blijvend streven naar een basisziekenhuis in Alphen-Stad
 • aantrekken private zorginstellingen
 • prioriteit voor zorg en welzijn

Beter leven door

 • gezondheid en duurzaamheid als uitgangspunt voor sociaal en ruimtelijk beleid
 • veilige en schone leefomgeving waarover bewoners zelf kunnen meepraten

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.