Hier gaan we voor


Goede werkgelegenheid door

 • samenwerken met ondernemers en ondernemersorganisaties
 • aantrekken van nieuwe bedrijven en organisaties
 • versterken Greenport Boskoop
 • investeren in werkervaringsplaatsen en jeugdwerkgelegenheid
 • meer beroepsopleidingen binnen de gemeentegrenzen
 • bevorderen toerisme en recreatie
 • omarmen van duurzame initiatieven
 • broeiplaatsen voor startups stimuleren

 Meer woningen door

 • optimalisering woningbouw in de kernen
 • benutten van onorthodoxe locaties
 • ontwikkelen van flexibele woningbouwlocaties
 • ontwikkeling van Noordrand en Gnephoek

Betere bereikbaarheid door

 • verbeteren doorstroming op provinciale wegen
 • zoveel mogelijk weren van zwaar vrachtverkeer uit alle kernen
 • verkeersknelpunten oplossen

Beter sociaal beleid door

 • behoud en versterken van voorzieningen in wijken en kernen
 • meer ondersteuning van vrijwilligers
 • bij voorkeur lagere of tenminste gelijkblijvende gemeentelijke lasten
 • iedereen een kans geven om mee te doen: Sociaal Vitaal

Betere zorg door

 • blijvend streven naar een basisziekenhuis in Alphen-Stad
 • behoud van huisartsenpost
 • aantrekken private zorginstellingen
 • inzetten op preventie en preventieve zorg
 • prioriteit voor zorg en welzijn

Beter leven door

 • gezondheid en duurzaamheid als uitgangspunt voor sociaal en ruimtelijk beleid
 • veilige en schone leefomgeving waarover bewoners zelf kunnen meepraten