Ambities


 

Meer werkgelegenheid door

 • samenwerken met ondernemers en ondernemersorganisaties
 • aantrekken van nieuwe bedrijven en organisaties
 • impuls voor Greenport Boskoop
 • investeren in werkervaringsplaatsen en jeugdwerkgelegenheid
 • meer beroepsopleidingen binnen de gemeentegrenzen
 • bevorderen toerisme en recreatie
 • omarmen van duurzame en unieke initiatieven

 Meer woningen door

 • historische en beeldbepalende gebouwen benutten voor wonen
 • optimale woningbouw in de kernen
 • ontwikkelen van flexibele woningbouwlocaties

Betere bereikbaarheid door

 • verbeteren doorstroming op provinciale wegen
 • verbeteren ‘management’ openen bruggen
 • weren van zwaar vrachtverkeer uit alle kernen
 • verkeersknelpunten oplossen

Sociaal beleid door

 • behoud van voorzieningen in wijken en kernen
 • blijvend ondersteunen van vrijwilligers
 • bij voorkeur lagere of tenminste gelijkblijvende gemeentelijke lasten
 • iedereen een kans te geven om mee te doen

Betere zorg door

 • blijvend streven naar een basisziekenhuis in Alphen-Stad
 • aantrekken private zorginstellingen
 • prioriteit voor zorg en welzijn

Beter leven door

 • gezondheid en duurzaamheid als uitgangspunt voor sociaal en ruimtelijk beleid
 • veilige en schone leefomgeving waarover bewoners zelf kunnen meepraten