Kernwaarden


Nieuw Elan is tegen alle vormen van racisme en discriminatie op grond van ras, levensbeschouwelijke en/of politieke overtuiging, nationaliteit, afkomst of sekse.

Onze negen kernwaarden zijn

  • vrijheid van meningsuiting
  • vrije markteconomie
  • parlementaire democratie
  • niemand staat boven de wet
  • mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig
  • individuele verantwoordelijkheid
  • samen werken en samen leven
  • een grondwettelijke scheiding tussen kerk/moskee en staat
  • naleving van de rechten van de mens en internationale verdragen

Respect voor deze punten maakt een grote mate van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid mogelijk. We kunnen en mogen niet toestaan dat deze waarden met voeten worden getreden onder het mom van vrijheid blijheid. Dat is naïef en ondermijnt het gezag van de rechtstaat. Daarom is regelgeving nodig, maar niet op een manier die leidt tot ergernis en irritatie. Daarom zal Nieuw Elan onnodige bureaucratie altijd bestrijden.