arrow_back

Alphense kermis keert definitief niet terug naar het Alphense centrum


Prangende vragen vanuit Nieuw Elan: “Keert de kermis ooit nog terug in het hart van het centrum?” Ook Alphenaren houdt het bezig. Het college geeft nu antwoord.
 
In steden als Tilburg en Leiden is het mogelijk om tijdelijk straten af te sluiten voor verkeer ten behoeve van een kermis gedurende een korte periode, zo geeft raadslid Evon Zevenbergen in de artikel 40-vragen aan. “Waarom heeft het college deze mogelijkheid niet onderzocht, in ieder geval voor de Jaarmarktkermis die gekoppeld is aan de Alphense Jaarmarkt in het centrum? Denk bijvoorbeeld aan een deel van de Prins Bernhardlaan, De Vest, het Raoul Wallenbergplein of Laan der Continenten?”
Het college heeft de afgelopen jaren alle mogelijke oplossingen om de kermis binnen de contouren van het Stadshart te kunnen plaatsen onderzocht. Daaruit kan geconcludeerd worden dat deze zoektocht geen geschikte locatie voor de kermis heeft opgeleverd. Op de vraag of de kermis echt nooit meer terugkeert naar het stadshart heeft de gemeente een duidelijk antwoord: “De kermissen kunnen ruimtelijk niet meer worden ingepast in de openbare ruimte van het Stadshart e.o., de verplaatsing is dus definitief”, antwoordt de gemeente.
 
Centrumlocaties niet geschikt
De zoektocht naar gepaste locaties voor de kermis hebben zich gericht op het gehele Stadshart: Hoge en Lage Zijde en directe omgeving. “Vanaf het Europapark in Kerk en Zanen, het p-terrein naast het station, het Burgemeester Visserpark, het Raoul Wallenbergplein, de Paradijslaan en/of de Castellumstraat en het Rijnplein aan de Hoge Zijde tot aan de Vest, het Aarplein, Lauraplein, het parkeerterrein nabij ARC en Thorbeckeplein aan de Lage Zijde, zijn alle mogelijkheden bestudeerd”, licht de gemeente toe.
 
Het Stadshart voor meerdere dagen afsluiten is niet wenselijk voor ondernemers, bezoekers, fietsers, het openbaar vervoer en de bevoorrading van winkels, beargumenteert de gemeente. “Ook is het ruimtelijk en qua beperkingen in het openbaar gebied ongewild. Het Stadshart wordt doorsneden door de Rijn en de Alphense brug is daarmee de belangrijkste overgang voor beide zijden van Alphen en daarmee ook een ruimtelijke beperking omdat deze route moet worden vrijgehouden. Het merendeel van het doorgaand langzaam verkeer (ong. 20.000 fietsbewegingen per etmaal) gaat over deze brug. Deze structuur is wezenlijk anders dan bij genoemde steden welke ruimtelijk anders zijn opgebouwd en voldoende doorgaande verbindingen in het centrum kunnen garanderen.”
 
Daarnaast loopt door en rond het centrum een aantal hoofdcalamiteitenroutes. “Deze routes kunnen niet langere tijd worden afgesloten voor hulpdiensten. De Prins Bernhardlaan heeft een vitale functie in de bereikbaarheid en is een belangrijke ontsluiting voor het openbaar vervoer. De genoemde straten zoals de Prins Bernhardlaan en Laan der Continenten zijn ongeschikt vanwege de beperkte vrije ruimte voor attracties door verhogingen tussen de rijbanen, de groenvakken, bomen en straatmeubilair, zoals lichtmasten.”
 
Bron: Alphens.nl


Reacties

Locatie