arrow_back

Bewoners Klompenmaker maken zich zorgen om nieuwbouwplannen: ‘’We worden in de schaduw gezet’’


Een vier verdiepingen tellend appartementencomplex aan de Klompenmaker in Alphen. Met deze nieuwbouwplannen is het college op dit moment druk bezig. Maar omwonenden en bewoners zijn er niet over te spreken. “Als de nieuwbouwplannen van het college doorgaan, wordt een deel van de ouderen aan de Klompenmaker in de schaduw gezet.”

Omwonenden en bewoners van de Klompenmaker ontvingen een nieuwsbrief van de gemeente over het nieuwe kavelpaspoort. Naar aanleiding hiervan schreven bewoners van de Klompenmakers een brief aan de raadsleden. In de brief worden diverse bezwaren genoemd tegen het nieuwe vier verdieping tellend appartementencomplex.

In de schaduw

Zo zijn de omwonende bang dat de kwaliteit van leven wat betreft luchtkwaliteit, veiligheid en uitzicht verminderd zal worden. ‘’Nieuwbouw op deze plaats gaat ten koste van een groene zone tussen de Eisenhowerlaan en de Klompenmaker, die op dit moment voor een groen en open uitzicht zorgt en bescherming biedt tegen vervuilde lucht en geluidsoverlast’’, schrijven zij. Bovendien zullen veel ouderen in de schaduw komen te zitten.

Ook spreken de bewoners hun zorgen uit over de kwaliteit van de wijk. ‘’Er spelen dagelijks kinderen op de groenvoorziening die er nu ligt. Dit is vanzelfsprekend goed voor de kinderen, maar geeft ook een fijn uitzicht voor de bewoners van dit deel van de Klompenmaker.’’ Daarnaast is de bestemming van de woningen niet helemaal duidelijk. In de nieuwsbrief wordt gesproken over twintig seniorenwoningen en twintig zorgwoningen. In het kavelpaspoort gaat het over veertig woningen voor senioren en/of zorgfuncties; speciale doelgroepen.

Als laatste kijken de bewoners naar de parkeerdruk. Die heeft nu al grote piekmomenten door enkele voorzieningen in Noorderbrink, met een breder bereik dan alleen Noorderbrink en door een toename van langparkeerders voor Schiphol, sinds dit bij de Herenhof niet meer kan. Daarnaast zijn er piekmomenten door familiebezoek bij ouderen. Dit zal door de nieuwbouw nog meer worden, verwachten de buurtbewoners. Het plan voorziet niet in extra parkeerruimte hiervoor.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief staat dat met het nieuwe plan aan de wensen van de omwonenden tegemoet wordt gekomen. ‘’Dit klopt niet’’, aldus de bewoners. ‘’In de week voorafgaand aan de nieuwsbrief hebben wij nog aan de betrokken ambtenaar en aan wethouder Van As aangegeven dat we het niet eens zijn met het nieuwe plan, omdat juist niet aan de wensen van de omwonenden tegemoetgekomen wordt. Ook wijkt de informatie in de nieuwsbrief op enkele punten af van het officiële kavelpaspoort. Zo staat er in de nieuwsbrief niets over het verlies van zonlicht en is er verschil in de beschrijving van de soort bewoning van het nieuwe gebouw.’’

Daarnaast vinden de bewoners de manier waarop de gemeente de plannen door wil drukken, zeker geen schoonheidsprijs verdienen. ‘’Het getuigt niet van veel respect voor de bewoners waarvan er meer dan vijftig bezwaar hebben gemaakt tegen de oorspronkelijke bouwplannen van het college.’’Reacties