arrow_back

“De Jonge ondermijnt eigen beleid”


De Alphense fractie van GroenLinks is geschrokken van de uitspraken die minister De Jonge deed in de uitzending van Pointer van 30 april over woningbouw in de Gnephoek.

“De minister vindt het zijn taak om het bouwen in deze waardevolle polder door te drukken,” zegt GroenLinks fractievoorzitter José Huls. “Maar bouwen op die plek gaat in tegen alle principes die diezelfde Rijksoverheid heeft opgesteld: bouwen bij ov, het Groene Hart sparen en bouwen op plekken met een stevige bodem en toekomstbestendige waterhuishouding. De Jonge ondermijnt zo juist zijn eigen beleid.”

In een brief aan de provincie Zuid-Holland schetst GroenLinks een alternatieve visie voor het Groene Hart. De partij gaat daarbij uit van ruimtelijke kwaliteit en de menselijke maat. Huls: “Als je goed om je heen kijkt zijn er veel plekken die verrommeld zijn of al jaren braak liggen, vooral op en rond bedrijventerreinen. Dáár valt veel winst te behalen. Dan voeg je juist kwaliteit toe, in plaats van een waardevol gebied te vernielen. Ook voor het opwekken van energie is dan genoeg ruimte vinden.”

De fractie wil nadrukkelijk niet dat alles bij het oude blijft in het Groene Hart. Huls: “Biljartlakens met Engels raaigras zijn een grote bedreiging voor de natuur, alleen de kleur is groen. Met nieuwe vormen van landbouw als voedselbossen, herenboeren of strokenteelt versterken we de natuur én verrijken we het landschap. We kennen veel nieuwe en bestaande boeren die hiermee aan de slag willen, maar door regels van de provincie worden tegengewerkt.”



Reacties