arrow_back

De lol van de samenleving volgens Nieuw Elan


De lol van de samenleving volgens Nieuw Elan

Zonder kunst, cultuur, evenementen en sport is er niks aan. Dan ontbreekt de ‘lol van de samenleving’. Nieuw Elan is groot voorstander van alles wat het leven de moeite waard maakt voor de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. De lol van de samenleving gaat namelijk over participatie en saamhorigheid.

De culturele uitstraling van onze gemeente bepaalt voor een groot deel de aantrekkelijkheid voor inwoners en bedrijfsleven, vindt raadslid Petra Hoogenes. Cultuur verbindt, prikkelt en is goed voor ‘de mensen’.

Vandaar ook dat het juist Nieuw Elan was dat in 2018 met een voorstel kwam om in het Erfgoedfonds 200.000 euro te stoppen zodat er meer bekendheid voor het Alphense erfgoed ontstaat. Een van de resultaten is het beter onder de aandacht brengen van het Romeinse verleden.

Maar Nieuw Elan is niet een partij die met geld strooit, zegt raadslid Robert Blom. Daarom moet Theater Castellum zelfstandig gaan functioneren en niet jaarlijks om nog meer subsidie bij de gemeente aankloppen. Ook is de partij voorstander van aanzienlijk meer samenwerking van de culturele sector met onderwijs en bedrijfsleven. En vooral: cultuur moet worden ingezet om de gemeente Alphen aan den Rijn te promoten.

Evenementen

Nieuw Elan is voorstander van een jaarlijkse Alphense Feestweek waarin maatschappelijke partners, inwoners en ondernemers gezamenlijk de saamhorigheid van Alphen aan den Rijn benadrukken. Raadslid Evon Zevenbergen heeft het initiatief genomen om te kijken of zo’n week van de grond kan komen.

Nieuw Elan vindt ook dat de evenementenlocatie in het Zegerplasgebied meer en beter kan worden ingezet voor regionale en landelijke evenementen. Ook mag zeker niet worden vergeten dat in alle dorpen grote dorpsfeesten worden gevierd. Deze moeten goed worden gefaciliteerd. Hetzelfde geldt voor kleine evenementen in buurten, wijken en dorpen waar een eenvoudige subsidieregeling voor moet komen.

Alphen Vitaal

Dat Gert-Jan Schotanus een grote sportliefhebber is, kan niemand zijn ontgaan. De wethouder is een actieve deelnemer aan loopevenementen in het hele land. Maar vooral heeft Schotanus als sportwethouder een aantal moeilijke dossiers tot een goed einde gebracht én hij heeft zich sterk gemaakt voor het oprichten van Alphen Vitaal.

Daarin worden de thema’s sport als middel, bewegen, gezondheid en preventie onder de noemer ‘vitaliteit’ integraal benaderd. En, zo zegt de wethouder: “De gezonde keuze moet de gemakkelijke keuze worden.”

Sportaccommodaties

Sport moet wel ‘ergens’ beoefend kunnen worden. Niet elke sporter kan terecht op de weg of in een openbaar park om te fietsen, te wandelen of om te skaten. Er zijn voldoende sportvelden, maar in Alphen-Stad wordt het nijpend voor wat betreft de sporthallen.

Nieuw Elan is voorstander van een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie voor de binnensport als vervanging van de Rijnstreekhal en de Arena. Deze nieuwe hal, bij voorkeur in De Bijlen, kan direct meer functies krijgen. Het moet een plek worden waar je kunt sporten, concerten bezoeken en nog veel meer.

Last but not least: Nieuw Elan steunt het streven naar een 400 meter mobiele ijsbaan naar Rotterdam voorbeeld.Reacties

Locatie