arrow_back

Gemeente wil meer samenwerken met inwoners


De gemeente Alphen aan den Rijn wil meer met inwoners in gesprek en samenwerken. Dat moet worden verankerd zowel binnen de gemeentepolitiek als in het ambtelijk apparaat. De politiek is blij met het voorstel alhoewel het rijkelijk laat komt.

Tijdens de commissievergadering van donderdag 16 september bleek dat de politieke partijen wel achter het voorstel van wethouder Gert-Jan Schotanus voor een Participatiekader staan, maar niet overlopen van vertrouwen. Enerzijds omdat dit het eerste duidelijke voorstel is sinds de fusie van 2014 en anderzijds omdat het coalitiedoel om van buiten naar binnen te werken de afgelopen jaren niet van de grond is gekomen.

In het voorgestelde Participatiekader zijn drie doelen belangrijk:

  • meer zeggenschap en eigenaarschap bij inwoners en belanghebbenden
  • betrokken krijgen en houden van inwoners van de gemeente
  • integrale en duidelijke aanpak

De drie thema’s worden samengevat als: van buiten naar binnen, inclusief en helder.

Kritiek

De kritiek van de Alphense politiek gaat over een aantal zaken. Een daarvan is het feit dat het zeven jaar moest duren voordat er iets op papier staat. "We hadden het eerder willen zien", aldus een enigszins onderkoelde Jeroen van Gool (CDA).
Ook zien verschillende partijen dat het participatiekader wel erg is ingegeven door de verplichtingen die voortkomen uit de nieuwe Omgevingswet.
Een uitdaging is om iedereen mee te laten doen. Robert Blom (Nieuw Elan) vindt dat sympathiek, maar denkt dat niet iedereen mee wíl doen: "We moeten dat ook respecteren".

Van buiten naar binnen

Een heikel punt is het niet van de grond komen om van buiten naar binnen te werken. Om dit toch voor elkaar te krijgen is zowel bij de bestuurders, wethouders en gemeenteraad, als bij de ambtenaren een cultuuromslag nodig.
"Ik zie woorden als 'kader', 'strategie' en 'plan' en ik zie zinsneden als 'we gaan proberen'. Dat is nog steeds van binnen naar buiten", merkte Michel du Chatinier (CU) op. Ernst-Jan Straver (PvdA) zei het zo: “Ik zie nog steeds dat wij te veel ons uitgangspunt opleggen aan inwoners.”
Wouter van Kleef (GroenLinks) vindt dat ook de raad vooraf moet luisteren en: "Geen regels meer tussentijds wijzigen".

Uitvoeringsplan

Schotanus brak een lans om het voorstel met de kaders een kans te geven. "De inwoner staat centraal, maar we moeten ook kijken waar het over gaat. Soms is een riolering gewoon een riolering." Als de kaders door de gemeenteraad op 30 september zijn vastgesteld, komt de wethouder in november met een uitvoeringsplan.Reacties