arrow_back

Grote financiële impuls voor betaalbare woningbouw in Alphen aan den Rijn


De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een belangrijke financiële bijdrage van bijna 4 miljoen euro van de Nederlandse regering ontvangen. Deze subsidie is bedoeld om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren en omvat vier belangrijke bouwprojecten met een totaal van 344 woningen.

Wethouder Gerard van As van Nieuw Elan, verantwoordelijk voor de stadsontwikkeling, heeft zijn tevredenheid uitgesproken over deze financiële injectie. Hij benadrukt dat de gemeente hard werkt aan de realisatie van nieuwe woningen, maar erkent dat ze te maken hebben met uitdagingen zoals stijgende bouwkosten en renteverhogingen. "Deze bijdrage van het rijk is het laatste zetje dat we nodig hadden om deze projecten mogelijk te maken," zegt Van As.

De subsidie, verkregen via de Startbouwimpuls, zal verdeeld worden over de volgende projecten:

  1. Woonzorgconcept Magnolia: Dit project krijgt een bijdrage van 1.687.000 euro. Het biedt een woonvorm waarbij bewoners zelfstandig kunnen leven met zorg die meegroeit met hun behoefte.
  2. Woonzorgconcept Bospark: Ontvangt 968.000 euro. Dit concept is vergelijkbaar met Magnolia, gericht op zelfstandig wonen met beschikbare zorg.
  3. Westvaartpark: Dit project ontvangt 775.000 euro voor de bouw van 62 sociale huurwoningen, gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van betaalbare huisvesting.
  4. Bouwen voor Gewoon Wonen: Een initiatief dat 337.000 euro ontvangt. Dit is een ouderproject voor jongeren met autisme, gericht op het realiseren van zelfstandige appartementen in een veilige omgeving, met indien nodig begeleiding op maat.

Deze projecten weerspiegelen de toewijding van de gemeente aan het creëren van een inclusieve en toegankelijke woningmarkt. Met deze financiële steun zet Alphen aan den Rijn een significante stap voorwaarts in het aanpakken van de woningnood en het bevorderen van sociale inclusie.Reacties