arrow_back

Iedereen wil graag een woning


Gemeente Alphen aan den Rijn hoort bij de regio Holland-Rijnland waarin een aantal zaken gezamenlijk wordt aangepakt. Een hiervan is de huisvesting. Binnenkort moet hiervoor een nieuwe Regionale Woonagenda worden vastgesteld. Alphen zal komen met een aantal voorstellen voor wijzigingen op de conceptversie.

Donderdag 2 februari hebben de Alphense politieke partijen in een commissievergadering over de nieuwe woonagenda van de regio Holland-Rijnland gesproken. In grote lijnen zijn alle partijen het erover eens dat het concept voor de nieuwe woonagenda zo goed is. Toch heeft een aantal partijen zorgen over een aantal onderdelen. Daarom zullen voorstellen voor een tekstwijziging, een amendement, in de gemeenteraadsvergadering van 23 februari worden behandeld.

Particuliere verhuur

Een van de nieuwigheden in de Regionale Woonagenda is het toevoegen van particuliere sociale huurwoningen aan het verdeelsysteem. Dit betekent dat alle sociale huurwoningen alleen beschikbaar zijn voor ingeschrevenen bij Holland-Rijnland. Voor Alphen aan den Rijn gaat het om woningen die niet van de woningcorporaties Woonforte en Habeko zijn. Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) is hier niet enthousiast over en zegt: “Voor deze woningen is wel een markt. Bovendien vallen particuliere woningen meestal buiten de sociale huurgrens.”

Woordvoerder Evon Zevenbergen meldt dat er waarschijnlijk een tekstwijziging tijdens de raadsvergadering zal worden ingediend om geen particuliere huurwoningen aan het verdeelsysteem te koppelen. “Nieuw Elan ziet juist voor deze, buiten het systeem vallende, woningen een toevoeging aan de voorraad die geschikt is voor bepaalde doelgroepen, die verder overal buiten vallen. Zoals jongeren die anders nooit aan de beurt komen. We lossen met het toevoegen aan het verdeelsysteem niks op. Dat levert geen extra woningen op, maar het verplaatst het probleem.”

Signaal vol = vol

Nieuw Elan wil ook dat regio Holland-Rijnland een signaal richting Rijksoverheid afgeeft om te benadrukken dat de regio vol is en het veel moeite kost om aan alle verplichtingen te voldoen. Zevenbergen zegt hierover tijdens de commissievergadering: “Wij accepteren niet dat asielzoekers buiten slapen, arbeidsmigranten met acht personen in een één gezinswoning wonen en studenten op campings moeten overnachten. De kwaliteit van huisvesting gaat ons óók aan het hart.”

Voorgestelde wijzigingen wethouder

In het raadsvoorstel van wethouder Van As worden de volgende wijzigingen op de nieuwe Regionale Woonagenda in ieder geval opgenomen:

  • Spelregels om kansrijke plannen naar voren te kunnen schuiven en een betere registratie van de planmonitor, zodat minder realistische plannen de kansrijke plannen niet meer in de weg staan.
  • Per direct met een ruimere plancapaciteit werken, om beter in te spelen op planuitval.
  • De ambitie van 30 procent sociale huurwoningen en 35 procent middeldure woningen in de woningprogrammering bekrachtigen en de verantwoordelijkheid van iedere gemeente om 30 procent sociale huur in het woningbouwprogramma op te nemen benadrukken.

De Alphense politieke partijen zijn het met dit raadsvoorstel eens, al wil een aantal partijen hogere percentages voor sociale huurwoningen.

Procedure

Besluiten zoals het vaststellen van een Regionale Woonagenda worden door het bestuur van regio Holland-Rijnland voorbereid. Vervolgens wordt zo’n concept door de wethouder (en zijn/haar ambtenaren) van een aangesloten gemeente beoordeeld en van commentaar voorzien om tot een afgewogen zienswijze te komen. Dan buigt de raadscommissie wonen, hierin zitten alle woordvoerders van de politieke partijen, zich over het voorstel. Uit dit overleg komen eventueel voorstellen tijdens de behandeling in de gemeenteraad om toch het een en ander anders te doen of te formuleren. De raad neemt uiteindelijk het besluit over de wijzingen op de conceptversie en over de tekst van de definitieve brief naar regio Holland-Rijnland met de mening van gemeente Alphen aan den Rijn.

Op de foto: sociale huurwoningen in het Alphense centrumgebied tijdens de renovatie van Stadshart Lage Zijde.Reacties