arrow_back

Nieuw Elan doet dringend verzoek aan de formateur van Zuid-Holland en onderhandelende partijen!


Na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart, waarbij de BoerBurgerBeweging (BBB) als grootste partij in de provincie naar voren kwam, heeft informateur Fred Teeven (VVD) aanbevolen om eind maart twee informateurs aan te stellen voor de twee meest kansrijke coalities. De eerste variant met een meerderheid van 30 op 55 zetels, bestaande uit BBB-VVD-CDA-GroenLinks-PVDA, zal de komende tijd onderzocht worden door voormalig minister van de ChristenUnie, Arie Slob.

Om de onderhandelende partijen en de informateurs te informeren over de belangrijkste kwesties waar de gemeente en provincie elkaar nodig hebben, heeft Nieuw Elan, hoewel zij zelf niet vertegenwoordigd is, een open brief geschreven. De brief bevat onderwerpen die voor de gemeente Alphen aan den Rijn heel belangrijk zijn,  zoals de toekomstige woningbouw in de Alphense Gnephoekpolder, de aanpak van de Beter Bereikbare Gouwe, de plaatsing van windturbines en de verbetering van infrastructurele knelpunten, zoals het uitbreiden van de N207 richting Leimuiden naar een tweebaansweg voor autoverkeer en het verbeteren van het openbaar vervoer 's nachts.

De lokale politieke partij zet al haar contacten in om de belangen van haar achterban bij de provincie onder de aandacht te brengen. Nieuw Elan nodigt ook de provinciale fracties uit om het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn te bezoeken om dieper in te gaan op de onderwerpen. De partij wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de belangrijke kwesties voor de gemeente en provincie niet over het hoofd worden gezien tijdens de onderhandelingen en dat er zo snel mogelijk effectieve oplossingen worden gevonden.

De volledige brief is te lezen via deze link.Reacties