arrow_back

Nieuw Elan in februari


Wat vindt Nieuw Elan? In deze nieuwsbrief staan de politieke standpunten van de fractie van Nieuw Elan in de gemeenteraad van 22 februari. Speciale aandacht gaat uit naar Nieuw Elan in Hazerswoude-Dorp en Ladies Night Nieuw Elan.

Recente politieke standpunten januari
Nieuw Elan is VOOR vaststellen bestemmingsplan Alphen-Stad
Nieuw Elan is VOOR vaststellen referendumverordening
Nieuw Elan is VOOR beschikbaar stellen subsidie Studio Alphen
Nieuw Elan is VOOR beschikbaar stellen subsidie Street Live TV
Nieuw Elan is VOOR beschikbaar stellen subsidie poppodium
Nieuw Elan is VOOR beschikbaar stellen extra middelen TWO Holland Rijnland
Nieuw Elan is VOOR vaststellen verordeningen werkwijze raad en commissies

Nieuw Elan is VOOR amendement (tekstwijziging) hogere subsidie Studio Alphen. Het bedrag gaat van 50.000 naar 65.000 euro. Nieuw Elan is mede-indiener en derhalve VOOR motie meerjarige oplossing voor de subsidie aan Studio Alphen. Hiervan moeten regionale samenwerking en eigen inkomsten onderdeel zijn.

BESTEMMINGSPLAN ALPHEN-STAD
Ondanks drie verzoeken om tekstwijzigingen is het bestemmingsplan Alphen-Stad ongewijzigd aangenomen en daar is wethouder Gerard van As blij mee: “Het was een hele kluif om de veertig kleine plannen samen te voegen tot één conserverend plan voor heel Alphen-Stad.”
De PvdA en RGL wilden geluidsbelasting voor het Zegerslootgebied in het bestemmingsplan regelen ondanks dat er geen overschrijdingen zijn geconstateerd. Het geluid wordt nu later besproken tijdens de evaluatie van het evenementenbeleid.
D66 wilde in de Componistenbuurt toch een vierde verdieping toestaan op oudere bestaande drive-in woningen. Wethouder Gerard van As meldde dat een ruime aanbouw wel mag, maar de dakopbouw niet. Dat was goed genoeg voor het overgrote deel van de raad.
Ook de omstreden Kwaliteitsgids Zegerslootgebied blijft bestaan, omdat er anders helemaal geen regels zijn.

Artikelen in lokale kranten
Vier weken achter elkaar wordt een halve pagina over Nieuw Elan gepubliceerd in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier. Beide bladen hebben een website waar de complete krant te lezen is (tab krant). Op maandag staat dezelfde advertorial op Alphens.nl. De thema’s zijn wonen, duurzaamheid, sociaal en een algemeen interview met Gerard van As en André de Jeu. De artikelen komen ook op facebook en de website van Nieuw Elan.

Nieuw Elan in Hazerswoude-Dorp
Peter Versteeg, kandidaat nummer 15 op de kieslijst, hield woensdagavond 21 februari in de voetbalkantine van Hazerswoudse Boys een vlammend betoog om op Nieuw Elan te stemmen. En dan bij voorkeur op hem als vertegenwoordiger van Hazerswoude-Dorp.
Lees hier meer.

Ladies Night
Ladies Night is op Internationale Vrouwendag, donderdag 8 maart, in de Herberg van Museumpark Archeon. Het wordt het leukste, gezelligste en leerzaamste evenement van 2018. Gratis entree, van 20.00 tot 23.00 uur een heleboel workshops, presentaties, demonstraties, proeverijen en leuke muziek en twee gratis drankjes voor vroege vogels die tussen 20.00 en 21.00 uur binnenkomen.
Ladies Night is een initiatief van raadslid Petra Hoogenes (Nieuw Elan Lijst 2 nr.2) en kandidaat-raadslid Lisette Goddrie-Godart (Nieuw Elan Lijst 2 nr.6). De presentatie is in handen van Nieuw Elan-raadslid Desirée van Brussel.
Ladies Night is leuk voor alle vrouwen!
Leden hebben een uitnodiging ontvangen via het secretariaat van Nieuw Elan.

Allerlei
IDEEËN BOX
Op de website van Nieuw Elan staat een ideeën box. Een idee online posten doe je hier.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op de website van Nieuw Elan staat informatie over de verkiezingen.

AGENDA
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen zijn er veel bijeenkomsten en debatten.
Van Nieuw Elan staan Ladies Night en zaterdag 17 maart op het Rijnplein op de agenda.
Kijk voor evenementen op de facebookpagina.

 

“De gemeenteraadsfractie van Nieuw Elan vormt haar mening over alle voor de gemeente relevante onderwerpen op basis van inhoudelijke kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en signalen vanuit de inwoners. Dit betekent dat Nieuw Elan wel uitgangspunten hanteert, maar weinig vooraf vaststaande standpunten heeft.”

Word lid van Nieuw Elan!

  • Kunt u zich vinden in de politieke standpunten van de fractie?
  • Past onze manier van politiek bedrijven bij uw idee over ‘echte’ politiek?
  • Heeft u ideeën en meningen die u graag terug zou zien in de lokale politiek?

Word dan lid van Vereniging Nieuw Elan en praat met de gemeenteraadsfractie mee!
Aanmelden voor Nieuw Elan kan via de website www.nieuwelan.nl/steun-ons
Contact n.a.v. de nieuwsbrief kan via adejeu@alphenaandenrijn.nlReacties

Locatie