arrow_back

Nieuw Elan wil groene economie met groene energie


Nieuw Elan wil groene economie met groene energie

De combinatie van een groene economie met groene energie is, volgens Nieuw Elan, de weg naar een duurzame samenleving in 2050. Groen houdt per definitie in dat ook aandacht wordt besteed aan milieu en biodiversiteit met in haar kielzog dierenwelzijn.

Economie & energie

In 2017 heeft Nieuw Elan de Alphense gemeenteraad verenigd in een streven naar een duurzame lokale samenleving met het Doorbraakplan voor een Duurzaam Alphen op weg naar 2050: een groene stad met LEF! Uit dit plan blijkt dat voor een duurzame samenleving meer nodig is dan groene daken en zorg voor het milieu.

Het gaat ook om innovatie in het bedrijfsleven en steun aan duurzame initiatieven. Het gaat vooral om een combinatie van een duurzame economie en duurzame energie. Daarvoor is een samenwerking nodig tussen lokale overheid en bedrijfsleven, speciaal de tuinbouwsector. Van kleinschalige landbouw tot grote productiebedrijven, van grote technologiebedrijven tot kleine zelfstandigen: al deze ondernemingen bieden kansen op een echte duurzame samenleving.

Nieuw Elan wil geen weilanden volbouwen met zonnepanelen en windturbines. Nieuw Elan wil geen dwingende maatregelen voor inwoners nemen. Nieuw Elan wil geen in beton gegoten besluiten zien.

Wat Nieuw Elan dan wel wil:

  • samenwerking tussen lokale overheid en een groen bedrijfsleven
  • markt gedreven groene transitie (omslag in denken én doen)
  • inzet op kernenergie en waterstof
  • nascheiding van afval
  • betrouwbaarheid, betaalbaarheid, haalbaarheid, toekomstbestendigheid en veiligheid voor iedereen

Een duurzame samenleving zorgt niet alleen voor het milieu, maar ook voor een goed opgeleide bevolking, sociale netwerken, maatschappelijk vertrouwen en een goede infrastructuur.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is meer dan het uitvoeren van wettelijke taken. Nieuw Elan wil voor het welzijn van dieren dan ook een stapje meer zetten. Op de agenda staat onder meer:

  • lesmateriaal voor basisscholen
  • afschaffen van hondenbelasting of deze een goede bestemming geven
  • bevorderen van chippen en steriliseren van katten
  • controle op dierenmishandeling, illegale dierenhandel en hondengevechten
  • controle op zwanendrift, plezierjacht en illegaal slachten

Ook wil Nieuw Elan de samenwerking versterken met professionals, vrijwilligers en organisaties die zich bezighouden met opvang van onder meer egels, vogels en schildpadden.

Biodiversiteit

Biodiversiteit ontstaat als er voldoende aandacht is voor groen en dan vooral inheems groen. Bloeiende insectvriendelijke bermen, veel bomen en vooral veel groene tuinen. Dat is niet alleen goed voor flora en fauna, zoals insecten, vogels en kleine zoogdieren. Veel groen is ook goed voor mensen, het is prettiger wonen tussen het groen. Maar, groen heeft vooral een grote functie om hemelwater af te voeren en om hittestress tegen te gaan.

Nieuw Elan wil dat de gemeente groen blijft en zelfs nog groener wordt in alle centra, het stadshart en in de dorpen. Groen en de vele bomen moeten het visitekaartje zijn van Alphen aan den Rijn, een groene gemeente met LEF!Reacties