arrow_back

Woonvisie oogst complimenten, maar waar moeten ‘we’ bouwen


Ondanks de complimenten van de politieke partijen zijn er donderdag 4 november ook puntjes van kritiek en een aantal wensen voor wijzigingen in de nieuwe Woonvisie van de gemeente Alphen aan den Rijn. De Woonvisie 2021-2025 vervangt een oudere versie.

De nieuwe Woonvisie heeft een duidelijke inhoud en de politieke partijen kunnen zich over het algemeen vinden in de uitgangspunten en de uitwerking.

De belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe Woonvisie zijn:

 • Voldoende bereikbare woningen
 • Aandacht voor senioren en bijzondere groepen met een zorgvraag
 • Gezonde vergroening en landschappelijke verstedelijking om kwalitatief hoogwaardige en diverse leefomgevingen te creëren
 • Verduurzaming van de gebouwde omgeving

Over het algemeen gaan de zorgen van de Alphense politiek uit naar:

 • Voorrang voor eigen inwoners, speciaal in de dorpen
 • Voldoende sociale huurwoningen
 • Kwaliteit van sociale huurwoningen
 • Gebruik van het vereveningsfonds voor sociale huurwoningen
 • Bedienen van alle speciale doelgroepen
 • Aandacht voor starters en senioren
 • Speculanten

Middenduur

Wethouder Gerard van As wijst er ook op dat er vooral gebrek is aan middendure woningen voor inwoners met een modaal inkomen. "Wie net boven de 40.000 euro aan inkomen heeft, kan helemaal nergens terecht." Dat is een slechte zaak voor het doorstromen, want zo blijven mensen scheef wonen of kunnen helemaal niets huren of kopen.

Gnephoek

De grootste zorg van de hele politiek is echter: waar moet Alphen aan den Rijn bouwen en dan speciaal voor de stadsbewoners? "De stad is vol. Binnenstedelijk kunnen we niets meer", zo zegt Van As. De wethouder ziet nog wel beperkte mogelijkheden in het Oude Rijnzone gebied.

Bas van Polanen (VVD) weet wel waar voor de stedelingen gebouwd moet worden: "De Gnephoekpolder moet worden aangemerkt als ontwikkellocatie en niet als zoeklocatie. Dat is een steun in de rug voor de wethouder richting provincie." De VVD zal dan ook een tekstwijziging (amendement) indienen tijdens de bespreking in de raad.

Gemeenteraad

Door verschillende partijen worden amendementen overwogen met concrete regels, onder meer over verplicht zelf wonen, anti-speculatiebeding en vastleggen van doelgroepen. De nieuwe Woonvisie zal donderdag 25 november tijdens de gemeenteraadsvergadering daarom als bespreekstuk op de agenda worden geplaatst.Reacties